Vastuullisuusraportti

Vastuullisuuden johtaminen

Meidän tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme ja ympäristöllemme maailman parasta kaupunkienergiaa.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Vastuullinen toiminta edellyttää meiltä sidosryhmien vaatimuksien huomioimista. Asiakkaat, kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät vaativat meiltä muun muassa luotettavaa ja kilpailukykyistä energiantuotantoa sekä päästöjen vähentämistä.

Sidosryhmien vaatimuksiin vastataksemme kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan energiantuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Vastuullisuustyön johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen perustuu Helenin strategiaan ja arvoihin, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään sekä konsernin politiikkoihin ja niitä täydentäviin toimintaperiaatteisiin. Strategiset teemamme kaudelle 2016–2020 ovat menestymme yhdessä, kasvu, ilmastoneutraali energia, parantunut kannattavuus ja vastuullisuus kilpailuetuna.

Helenin vastuullisuustyötä ohjaa strategian ja arvojen lisäksi erityisesti vastuullisuuspolitiikka ja eettiset toimintaperiaatteet.

Vastuullisuustyötämme koordinoi johdon vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet -ryhmä. Käytännön vastuutyö tehdään liiketoiminta-alueilla ja palvelutoiminnoissa.

Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa Helenin yhteistä mittaristoa. Seuraamme tavoitteiden toteutumista kuukausittain Helenin johtoryhmässä sekä liiketoiminta-alueiden ja palvelutoimintojen johtoryhmissä.

Käytännön vastuullisuus- ja ympäristöjohtamista toteutamme toimintajärjestelmien ja ympäristöohjeiden avulla. Helen Oy:n sähkön tuotanto sekä lämmön ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti. Helen Sähköverkko Oy:ssä ollaan siirtymässä ISO 55000 -omaisuudenhallintastandardin mukaiseen toimintajärjestelmään, joka on jatkossakin OHSAS 18001 -työturvallisuussertifioitu. Toimistojen ympäristövaikutuksia vähennämme WWF:n auditoiman Green Office -ohjelman avulla. Pääkonttorin lisäksi kahdella toimistollamme on Green Office -merkki.

Vastuullisuus kytkeytyy myös Helenin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Riskienhallinta tarkoittaa meille järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaamme liittyviä epävarmuuksia. Helen-konsernissa riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, joka kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja raportoinnin. Kartoitamme ja arvioimme säännöllisesti toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Olennaisten vastuullisuusteemojen toteutuminen

Valitsimme vuoden 2016 aikana Helenille tärkeimmät vastuullisuusteemat sidosryhmien toiveiden ja odotusten sekä Helenin kilpailukykyvaikutuksen perusteella.

Teema Tavoite  Toteuma 2017
Ilmastoneutraali energia Tavoitteemme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä. Tuottamamme uusiutuvan energian osuus nousi 12 prosenttiin. Investoimme uuteen pellettilämpölaitokseen ja lämpöpumppulaitokseen.
Energian alkuperä ja kestävyys Tunnemme tuottamamme energian alkuperän ja koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Keskityimme erityisesti puupelletin alkuperään. Auditoimme ensimmäisen pellettitoimittajan.
Erinomainen asiakaskokemus Tarjoamme toimialan parhaan asiakaskokemuksen. Asiakastyytyväisyytemme parani. Yli 80 prosenttia kuluttaja-asiakkaista on tyytyväisiä toimintaamme.
Taloudellinen kestävyys Lisäämme nykyisten päätuotteiden markkinaosuutta ja kasvatamme uusien energiaratkaisujen ja -palvelujen myyntiä. Tehostamme toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden. Helen-konsernin tulos toteutui ennustetulla, edellisvuotta korkeammalla tasolla. 
Avoin viestintä ja vuorovaikutus Tekomme ja viestimme ovat yhteneväiset ja rakentavat aitoa ajatusjohtajuutta ja vastuullisuutta. Jatkoimme ajankohtaisista asioista tiedottamista mm. verkkosivuillamme. Järjestimme kaksi avointa sidosryhmätilaisuutta.

 

Arvot

Toteutamme tavoitteitamme arvojemme mukaisesti. Ne kertovat millä tavalla toimien pääsemme päämääräämme.

Vastuu kestävästä kehityksestä
Toimintatapamme ovat ilmastonmuutosta hillitseviä, ympäristön kannalta myönteisiä sekä ihmisten hyvinvointia ja yritysten menestymistä edistäviä.

Taito ja rohkeus menestyä
Etsimme ja hyödynnämme rohkeasti uusia ideoita ja toimintatapoja, jotka edistävät Helenin menestymistä. Olemme asiakkaan paras valinta vastuullisena, luotettavana ja uusia ratkaisuja kehittävänä energiayrityksenä.

Avoimuus ja keskinäinen luottamus
Lisäämme ja jaamme osaamistamme edistääksemme Helenin tavoitteita ja päämääriä. Olemme avoimia kehitysajatuksille.

Jaa: