Vastuullisuusraportti

Vastuullisuus

Toimimme ihmisten parissa. Kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan energiantuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Vastuullisuus Helenissä

Vastuullisuus Helenissä

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija, mikä edellyttää meiltä sidosryhmien vaatimuksiin vastaamista. 

Lue lisää

Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä. 

Lue lisää

Ympäristövastuu Helenissä

Ihmiset

Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ja kiinnostaa monia ihmisiä. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Työllistämme suoraan yli 1100 ihmistä.

Lue lisää

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille.

Lue lisää

Talous

Olennaiset vastuullisuusteemat

Valitsimme vuoden 2016 aikana Helenille tärkeimmät vastuullisuusteemat sidosryhmien toiveiden ja odotusten sekä Helenin kilpailukykyvaikutuksen perusteella.

 

Teema Tavoite
Ilmastoneutraali energia  Tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiajärjestelmä 2050 mennessä. 
Energian alkuperä ja kestävyys Tunnemme tuottamamme energian alkuperän ja koko elinkaaren ympäristövaikutukset.
Erinomainen asiakaskokemus Tarjoamme toimialan parhaan asiakaskokemuksen.
Taloudellinen kestävyys  Lisäämme nykyisten päätuotteiden markkinaosuutta ja kasvatamme uusien energiaratkaisujen ja -palvelujen myyntiä. Tehostamme toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden.
Avoin viestintä ja vuorovaikutus Tekomme ja viestimme ovat yhteneväiset ja rakentavat aitoa ajatusjohtajuutta ja vastuullisuutta.
Jaa: