Praxis för direktmarknadsföring

Vi vill att våra kunder tycker att vår marknadsföring är intressant och nyttig. Genom direktmarknadsföring når vi potentiella kunder och berättar för dem och våra nuvarande kunder om nya erbjudanden och tjänster.

Allmänt om direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring är reklam som kan göras traditionellt eller elektroniskt. Till traditionell direktmarknadsföring hör telefonförsäljning och per brev skickad direktmarknadsföring. Elektronisk direktmarknadsföring är till exempel reklam som skickas via e-post eller sms.

Traditionell direktmarknadsföring kräver inte kundens förhandssamtycke och är tillåten om kunden inte separat har förbjudit detta. Elektronisk direktmarknadsföring baserar sig på två behandlingsgrunder: kundens samtycke och/eller företagets berättigade intresse.

Direktmarknadsföring hos Helen

Helen skickar endast ett rimligt antal direktmarknadsföringsmeddelanden som vi tror kan intressera dig.

Beroende på innehållet i kommunikationen är Helens kommunikation inte alltid direktmarknadsföring. Meddelanden kan också skickas till kunder för andra ändamål än marknadsföring. Exempelvis genom kundkommunikation håller vi våra kunder informerade om de produkter och tjänster som är relaterade till deras kundrelation, samt om avtalsvillkor och prisändringar. Dylik kommunikation kan inte förbjudas av kunden.

Direktmarknadsföring till konsumentkunder (baserar sig på kundens samtycke)

Vi riktar endast elektronisk direktmarknadsföring till konsumentkunder och andra privatpersoner som har på förhand givit sitt samtycke.

Samtycke samlas in genom att kryssa i en ruta varmed kunden godkänner behandlingen av sina personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring. Vi ber om samtycke till exempel när du köper en ny produkt eller tjänst, registrerar dig till Helens tjänster (Oma Helen), deltar i en utlottning eller tävling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också kontrollera lov och förbud relaterade till direktmarknadsföring genom att ringa vår kundtjänst.

Direktmarknadsföring till företags- och sammanslutningskunder (baserar sig på Helens berättigade intresse)

Elektronisk direktmarknadsföring till företags- och sammanslutningskunder baserar sig på Helens berättigade intresse. Med andra ord kan Helen utan samtycke skicka e-post till en enskild arbetstagare i ett företag eller person i en sammanslutning utifrån dennes position och/eller ställningsfullmakt i situationer där den marknadsförda produkten eller tjänsten är relaterad till hens arbetsuppgifter eller ansvarsområde. Dessa personer har även alltid rätt att förbjuda direktmarknadsföring.

Kundens rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål

Kunden har rätt att vägra att ta emot elektronisk direktmarknadsföring, i vilket fall vi inte längre skickar någon direktmarknadsföring.

Vi informerar dig om rätten att förbjuda direktmarknadsföring i samband med varje direktmarknadsföringsmeddelande.

Du kan förbjuda Helens direktmarknadsföring:

  1. genom annulleringslänken i e-postmeddelandet,
  2. genom att logga in på appen Oma Helen och under Min kundinformation – kundinformation fliken avmarkera kryssrutan för direktmarknadsföring,
  3. genom att logga in på Oma Helens webbläsarversion och under sidan ”Uppdatera din kontaktinformation” gå till fliken kundinformation och där avmarkera kryssrutan för direktmarknadsföring,
  4. genom att meddela vår kundtjänst om förbudet eller
  5. genom tjänsten för begränsning av direktmarknadsföring (https://www.asml.fi/kieltopalvelut/ gäller endast telefonförsäljning).

Du kan läsa mera om Helens behandling av personuppgifter i allmänhet här.