Tietoa asiakkaalle

Tältä sivulta löydät tietoa asiakkuutesi tueksi ja eri kanavia, joilta saat lisätietoa oikeuksistasi, voimassaolevasta lainsäädännöstä ja ristiriitatilanteissa käytettävissä olevista riitojenratkaisumenetelmistä. 

Sähköntoimitussopimusten vertailu

Sähkön myyjää voi vaihtaa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 14 vuorokauden irtisanomisajalla ja määräaikaisella sopimuksella sen päättymispäivää seuraavasta päivästä (ilmoitus 14 vuorokautta etukäteen). Voit vertailla eri sähkösopimuksia Energiaviraston puolueettoman Sähkön hintavertailu -palvelun avulla.

Sähkön hintavertailu

 

Tietoa oikeuksista ja voimassaolevasta lainsäädännöstä

Sähkösopimusten solmimiseen sovelletaan Suomen lakia. Voit tutustua voimassa olevaan lainsäädäntöön Finlex-palvelussa. Tietoa energiakuluttajien oikeuksista löydät Energiaviraston kuluttajainfon sivuilta.

Finlex

Energiaviraston kuluttajainfo

 

Kuluttajasopimusten riitojen ratkaisu

Kuluttajasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos kuluttajasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnankäsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajaneuvonta 


Yrityssopimusten riitojen ratkaisu

Yrityssopimuksissa aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi. Sopimukseen perustuvat maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Keskuskauppakamari

Oikeuslaitos (oikeus.fi)

 

Tietoa sähkönkulutuksesta

Voit seurata sähkönkulutustasi, tarkastella sopimuksiasi sekä olla yhteydessä asiakaspalveluumme Oma Helen tai Yritys Helen -palveluissa. Palveluista löydät oman energiankäyttösi vertailua eri ajankohtiin, vertailutietoa muihin energiankäyttäjiin sekä Oma Helen -sovelluksessa tarkempaa vertailutietoa vastaaviin käyttöpaikkoihin.

Kiinnittämällä huomion arjen pieniin valintoihin voit varmistaa, ettei sähköä kulu turhaan. Vinkkejä fiksuun energiankäyttöön ja tietoa laitteiden energiankulutuksesta löydät Helenin energiankäytön neuvonta -sivuilta.

Tutustu Oma Helen -sovellukseen

Kirjaudu Oma Heleniin

Kirjaudu Yritys Heleniin

Energiankäytön neuvonta