• Heleniltä lähetetty sähköpostitse ja kirjeellä virheellisiä sähkösopimuksen sopimusvahvistuksia. Lue lisää

Helen-konserni

Helen-konsernissa työskentelee noin 1000 osaajaa ja asiantuntijaa. Olemme yksi Suomen suurimmista energiakonserneista.

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöasiakirjoihin sekä Helsingin kaupungin konserniohjeisiin.

 

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.

Helen Oy tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä monipuolisia palveluita energian pientuotantoon sekä asiakkaiden omaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen. Energiaa tuotetaan Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla sekä yhtiön omistamien voimaosuuksien kautta. Helen Oy:n omistaa Helsingin kaupunki.

Helen Sähköverkko Oy (100 %) keskittyy sähkömarkkinalain mukaiseen sähköverkkotoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut lähes koko Helsingin alueella. Verkkoyhtiön liiketoiminta muodostaa noin 13 % Helen-konsernin liikevaihdosta.

Oy Mankala Ab (100 %) on tuotantoyhtiö, jonka omistuksessa ovat Kymijoella sijaitsevat Mankalan, Ahvenkosken, Klåsarön ja Ediskosken vesivoimalaitokset. Oy Mankala Ab:n omistus Teollisuuden Voima Oyj:stä on 8,1 %, Suomen Hyötytuuli Oy:stä 12,5 % ja Suomen Merituuli Oy:stä 50 %.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n (90 %) operatiivinen toiminta alkoi Helen Oy:n tunneliliiketoiminnan siirryttyä yhtiöön. Kaupungin omistusosuus Helsingin Energiatunnelit Oy:stä on 10 %.

Konsernirakenne 1.2.2019

 Konsernirakenne

Konsernin johtajisto

Helen-konsernin johtajiston tehtävänä on toimia Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tukena asioiden käsittelyssä ja viestinnässä sekä päätöksenteon valmistelussa.

Johtajistoon kuuluvat

 • Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, Helen Oy
 • Rauha Bato-Liukkonen, johtaja, Henkilöstö, tilat, markkinointi, viestintä ja asiakaskokemus
 • Jaana Eklund, lakiasiainjohtaja
 • Heikki Hapuli, johtaja, Tuotanto ja omaisuus
 • Markus Lehtonen, toimitusjohtaja, Helen Sähköverkko Oy
 • Sari Mannonen, johtaja, Ratkaisuliiketoiminta
 • Harri Mattila, johtaja, Energianhankinta ja tukkukauppa
 • Timo Rajala, johtaja, Talous; johtaja, Myynti ja asiakaspalvelu
 • Sohvi Salmelin, markkinointi-, viestintä-, ja asiakaskokemusjohtaja
 • Tuomas Teuri, johtaja, Digitaaliset palvelut
 • Terhi Vapola, sijoitusjohtaja
 • Maiju Westergren, johtaja, Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Katso myös


Osaajien organisaatio

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö ja osa Helen-konsernia.


Hyvä hallintotapa

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöasiakirjoihin sekä Helsingin kaupungin konserniohjeisiin.


Hallitus

Tutustu Helenin hallitukseen.

Jaa: