Uutta voimaa

Blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Vaelluskalat Kymijoella

Vaelluskalat Kymijoella

Helen selvitti, miten vaelluskalat saadaan kulkemaan Kymijoen läntisen haaran Ahvenkosken ja Klåsarön vesivoimalaitospatojen ohi. Meillä on nyt hyvä käsitys, miten kala saadaan kulkemaan padon ohi Ahvenkoskella, mutta Klåsarön osalta tarvitaan vielä jatkoselvitystyötä.

Aiemmat blogipostaukset

Hukkalämpö saadaan pian entistä paremmin hyödyksi Katri Valan lämpöpumppulaitoksella

Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksella tapahtuu. Maan alle rakennetaan uusi lämpöpumppu, ja jätevesijärjestelmä uudistetaan. Muutostyöt mahdollistavat entistä suuremman määrän uusiutuvan kaukolämmön tuottamista hukkaenergiasta. Kaukolämmön hiilijalanjälki ja päästöt pienenevät.

Vakaasti ja varmasti kohti hiilineutraaliutta

Vuosi 2019 oli merkittävä Helenin hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta. Uudet avaukset teollisten hukkalämpöjen, meriveden ja geotermisen lämmön hyödyntämiseen viitoittavat tietä tavoitteen saavuttamiseen.

Tehokkaampi energiantuotanto, vähemmän päästöjä

Helen pyrkii energiantuotannossaan kohti hiilineutraaliutta. Muiden keinojen ohella energiatehokkuus on mainion yksinkertainen tapa vähentää esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niistä syntyviä päästöjä. Kun sama määrä asiakkaiden tarvitsemaa sähköä ja lämpöä pystytään tuottamaan pienemmällä määrällä polttoainetta, vähenevät myös tuotannon päästöt. Ja siinä sivussa rahaakin säästyy.

Data muokkaa energiasektoria

Digitalisaation ja datan vaikutusta eri toimialoille on puhkihehkutettu jo vuosia. Energiasektori ei ole poikkeus, vaikka alalla ei ihan eturintamassa olekaan edetty. Visioiden maalailusta on päästy pioneerivaiheeseen, jossa kehitys kiihtyy ja konkretisoituu.

Maakaasun kilpailukyky kasvaa

Suomen maakaasumarkkina avautuu ensi vuoden alussa. Helen hyödyntää uuden markkinan mahdollisuuksia lisäämällä osaamistaan ja ottamalla aktiivisen roolin kaasun hankkijana.

Geotermisen energian kehitys tarvitsee Pelle Pelottomia

Energiantuotantoon, etenkin lämmöntuotantoon, tarvitaan uusia vaihtoehtoja perinteiselle polttamiselle. Viime vuosien aikana yhdeksi potentiaaliseksi vaihtoehdoksi on noussut esiin geoterminen energia siellä, missä sitä ei ole ennen vielä hyödynnetty.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä - siellä missä maailman parasta kaupunkienergiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin