Uutta voimaa -blogi

Blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Helenin vastuullisuustyö vastaa sidosryhmien näkemyksiä – hiilestä luopuminen ja uusiutuvien ratkaisujen kehittäminen ovat keskiössä

Helenin vastuullisuustyö vastaa sidosryhmien näkemyksiä – hiilestä luopuminen ja uusiutuvien ratkaisujen kehittäminen ovat keskiössä

Toteutamme muutaman vuoden välein laajan sidosryhmädialogin siitä, miten vastuullisuustyömme vastaa työntekijöidemme ja sidosryhmiemme odotuksia ja näkemyksiä. Sidosryhmädialogin aiheiden ja keskustelujen pohjalta saamme arvokasta tietoa siitä, mihin teemoihin vastuullisuustyössä meidän olisi olennaista syventyä.

Aiemmat blogipostaukset

Energiamurros tehdään koodilla – niinpä alamme tehdä sitä itse!

Helenin visiona on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville. Tämä on erinomainen visio, josta voidaan digitalisaation näkökulmasta johtaa monta konkreettista toimenpidettä.

Helen näkee EU:n päästövähennysten tavat osoituksena ilmastovastuullisuudesta

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 14.7. kauan odotetun ”Fit for 55” -energiapaketin, jonka Helen näkee osoituksena ilmastovastuullisuudesta. Sen tavoitteena on uudistaa EU:n energialainsäädäntöä vastaamaan uutta -55% vähennystavoitetta, joka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Vetytalous vaatii yhteistyötä ja kumppanuuksia – Helen panostaa vahvasti hiilineutraaliuteen

Vety on ollut paljon esillä julkisissa keskusteluissa viime kesästä lähtien, kun Euroopan komissio julkaisi vety- ja sektori-integraatiostrategiansa. Näissä strategioissa määritellään keinoja Euroopan ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Päästöttömällä vedyllä uskotaan olevan valtavasti potentiaalia hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa, ja sen tuotantoa tuetaan miljardeilla euroilla.

Ei-polttamalla tuotettu energia siirtyy marginaalista valtavirtaan

Helen panostaa muihin kuin polttamiseen perustuviin ratkaisuihin matkallaan kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2035 mennessä. Webinaarissa keskustelimme polttoon perustumattoman lämmöntuotannon mahdollisuuksista, konkreettisista kehitysaskeleista ja avainteknologioista.

Kustannussäästöjä ja omavaraisuutta taloyhtiölle maalämmön ja aurinkosähkön yhdistelmällä

Espoolaisessa taloyhtiössä on ollut käytössä Helenin toteuttama maalämpöä ja aurinkosähköä yhdistelevä energiaratkaisu nyt kuutisen kuukautta. Tässä kirjoituksessa kerron, millaisia vaikutuksia uudella energiaratkaisulla on tähän mennessä ollut taloyhtiön omavaraisuuteen ja kustannuksiin.

Mission very possible: Helen tähtää asiakaskeskeisimmäksi energiayhtiöksi

Kun tulin energia-alalle Heleniin yli neljä vuotta sitten, heti ensimmäisellä viikolla kävimme läpi tuotteiden elinkaariajattelua ensimäistä kertaa. Olin vaikuttunut olemassa olevan datan määrästä ja laadusta sekä heleniläisten kyvystä muuttaa näkökulmaa. 

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin