Uutta voimaa -blogi

Blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Teknologianeutraalia lämpöä etsimässä

Teknologianeutraalia lämpöä etsimässä

Suomessa vuosikymmenten ajan kaukolämpöverkon luotettavuuteen tehdyt investoinnit ovat olleet investointeja tulevaisuuden hiilineutraaliin lämmitykseen. On tärkeää, että EU vetää tiukan linjan fossiilisten ja puhtaiden polttoaineiden välille. Vain päästöttömällä ja aidosti fossiilittomalla lämmöntuotannolla saavutetaan puhdas tulevaisuus.

Aiemmat blogipostaukset

Kompensointi osana hiilineutraaliutta

Helen tavoittelee hiilineutraalia energiantuotantoa 2035 mennessä. Voisiko hiilidioksidipäästöjen kompensointi olla osaratkaisuna matkalla? Vähentääkö kompensointi aidosti päästöjä vai onko se tuplalaskentaa? Kenen hyödyksi päästövähennykset lopulta lasketaan? Onko se vastikkeellista vai vastikkeetonta? Näitä kysymyksiä käsittelimme webinaarissa.

Pilottikohteen maalämpöjärjestelmä valmistui – samalla taloyhtiössä uusittiin koko energiaratkaisu

Saimme valmiiksi Helenin ensimmäisen maalämpöön perustuvan lämmitysratkaisun Espoossa sijaitsevassa taloyhtiössä. Maalämpö täydentää Helenin hiilineutraalia palveluvalikoimaa.

Helen päivittää hiilineutraalisuustavoitteensa

Olen innoissani, sillä Helen on juuri sitoutunut ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Eikä vain linjassa vaan pyrimme siinä kunnianhimoisimpaan 1,5 asteen tavoitteeseen.

Uusi, vähähiilinen lämmitysratkaisu kortteleille

Helen on valmistellut uutta, vähähiilistä energiakonseptia uusille alueille. Työ tukee Helenin ja Helsingin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Vuosaareen rakentuu uusi biolämpölaitos – tältä siellä näyttää nyt

Hiilineutraalia energiatulevaisuutta rakennetaan parhaillaan useissa projekteissa. Keväällä 2020 käynnistetty Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen etenee mallikkaasti aikataulussa koronasta huolimatta. Kun biolämpölaitos saadaan tuotantoon, voidaan Hanasaaren kivihiilivoimalaitos siirtää varakäyttöön jo lämmityskaudella 2022–2023.

Kulttuurityö on matka kohti parempaa kilpailukykyä

Energia-ala on keskellä valtavaa muutosta. Jotta alan yritykset voisivat aidosti muuttua, on muutoksen lähdettävä yrityksen ytimestä: henkilöstöstä, johdosta ja strategiasta. Helenin vuosi sitten uusittua strategiaa toteutetaan yhdessä kaikkien heleniläisten kanssa laadittujen arvojen mukaisesti.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin