Maalämpö taloyhtiöön

Maalämpö on ekologisuutta ja energiatehokkuutta arvostavan taloyhtiön valinta. Helen tarjoaa taloyhtiöille maalämpöratkaisun joko taloyhtiön omaksi tai kuukausihinnoiteltuna palveluna. Maalämpöratkaisun yhteyteen voidaan liittää lämmöntalteenottojärjestelmä kannattavuus ja taloyhtiön tarpeet huomioon ottaen.

Maalämpö poistunut myynnistä

Olemme uudistaneet tuotevalikoimaamme emmekä jatkossa toteututa maalämpöhankkeita. Tytäryhtiömme Geonova jatkaa maalämmön tarjoamista entiseen tapaan. Tutustu Geonovan palveluihin

Miksi maalämpö?

Maalämmöllä eli geoenergialla tarkoitetaan kallioperään, maaperään ja vesistöihin varastoitunutta energiaa, jota voidaan hyödyntää kiinteistöjen lämmityksessä ja myös jäähdytyksessä. Varastoitunut geoenergia on uusiutuvaa energiaa, joka on pääosin lähtöisin auringosta, mutta mukana on myös maan ytimestä nousevaa lämpöä. Maalämpö on pitkäaikainen ja ekologinen lämmitysratkaisu. Oikein mitoitettuna maalämpökaivoista riittää lämpöenergiaa taloyhtiön koko elinkaaren ajaksi.

  • Maalämpö alentaa taloyhtiön lämmityskustannuksia pienentäen samalla taloyhtiön kokonaisvastiketta
  • Maalämpö on ympäristöystävällistä ja omavaraista energiatuotantoa taloyhtiön omalla tontilla
  • Maalämpö nostaa kiinteistön houkuttelevuutta sekä asuntojen myyntiarvoa
  • Maalämpöön yhdistettävä lämmöntalteenotto mahdollistaa kiinteistön kaikkien energiavirtojen hyödyntämisen tehokkaasti ja vähentää porattavien maalämpöreikien määrää

 

Maalämmön hankinnan vaiheet

Maalämpöjärjestelmän hankinnassa on useita taloyhtiölle merkityksellistä vaihetta, joissa Helen on kaikissa taloyhtiön tukena. Laadukkaan kartoituksen ja suunnittelun avulla taloyhtiön uusi maalämpöjärjestelmä tuottaa ekologista lämmitysenergiaa noin 12–20 viikon jälkeen tilauksesta alkaen.

Kartoitus

Tarjous ja tilaus

Suunnitelmat ja luvat

Kaivojen poraus ja laitteiston asennus

Laitteiston asennus ja aikaisemman järjestelmän purku

Järjestelmän käyttöönotto ja säätö

Luovutus ja käytön opastus

Takuuaika sekä valvonta- ja huoltoturva

Voit hankkia maalämmön kahdella tavalla

Oma maalämpö

Taloyhtiölle räätälöity, oma maalämpöjärjestelmä käyttövalmiina ja urakkahintaisena toimituksena. Maalämpöjärjestelmä voidaan toteuttaa lämmöntalteenotolla tai ilman, taloyhtiön tarpeista riippuen. Lisäpalveluna tarjoamme valvonta- ja huoltoturvan.

Maalämpö palveluna

Maalämpö palvelumallilla, jossa Helen vastaa koko ratkaisun toteutuksesta ja operoinnista kuukausimaksua vastaan. Ennakoitavat kustannukset tuovat huolettomuutta investointiin ja helpottavat taloyhtiön budjetointia, kun lainarasitetta ei synny. Ratkaisuun voidaan liittää lämmöntalteenotto riippuen taloyhtiön tarpeista.

Valvonta- ja huoltoturva

Valvonta- ja huoltoturvalla saat Helenin asiantuntijat käyttöösi, jotta taloyhtiön oma maalämpöjärjestelmä toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Asiantuntijamme etävalvovat järjestelmää ympärivuorokautisesti, jolloin mahdolliset vikatilanteet korjataan käden käänteessä. Ammattilaisten suorittamilla vuosihuolloilla pidät taloyhtiön järjestelmästä hyvää huolta ja saat tietoosi mahdolliset korjaustarpeet hyvissä ajoin.

Energiatehokkaat lisäpalvelut

Energiatehokkuutta kasvattamalla taloyhtiö voi saavuttaa jopa 10 %:n säästön lämmityskustannuksissa. Maalämpöjärjestelmän yhteydessä suositellaan olosuhteiden seurantaa sekä patteriverkoston säätöä ja tasapainotusta, jolla taloyhtiön energiatehokkuus paranee entisestään kasvattaen kokonaissäästöjä.

Lue lisää

Tyytyväinen asiakas valitsi maalämmön lämmöntalteenotolla

Helen toteutti As Oy Talin Puistotie 9:lle kokonaisvaltaisen Energiaremontin. Taloyhtiön tavoitteena oli uusia lämmitysjärjestelmä ja pienentää energiakuluja. Ratkaisuksi valikoitui energiatehokas maalämpö lämmöntalteenottojärjestelmällä.

Taloyhtiölle asennettiin myös sähköautojen latauspisteet ja kymmeneen asuntoon lisättiin Kiinteistövahti, jonka tarkoitus on turvata koko taloyhtiön tasaiset lämmitysolosuhteet.

Usein kysyttyä maalämmöstä

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Maalämpöjärjestelmän hinta määräytyy taloyhtiön ominaisuuksien perusteella, kuten vuosittainen lämmitysenergian tarve, tarvittavat maalämpökaivot, käytettävissä oleva tonttiala ja taloyhtiön tekniset tilat. Lue lisää hinnoittelusta täältä.

Maalämpö eli geoenergia on maa- ja kallioperän pintaosiin varastoitunutta lämpöä, jota voidaan hyödyntää taloyhtiön tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen.

Lue lisää maalämpöjärjestelmän toiminnasta

Maalämpö lämmöntalteenotolla on ratkaisu, jossa rakennuksen lämmönlähteenä maalämmön tukena toimii poistoilmapuhaltimiin asennetut lämmöntalteenottolaitteistot. Lämmöntalteenoton hyödyntäminen maalämmön ohella mahdollistaa kiinteistön eri energiavirtojen hyödyntämisen tehokkaasti parantaen koko rakennuksen energiatehokkuutta. Lisäksi lämmöntalteenottojärjestelmä vähentää porattavien maalämpöreikien lukumäärää, jonka takia maalämpöratkaisu on mahdollista toteuttaa myös pienemmillä tonteilla sijaitseville kerrostaloille.

Tarjoamme sekä maalämpöä että maalämpöä lämmöntalteenotolla investointina ja kuukausihintaisena palveluna.

Kiinteistön lämmitysratkaisun elinkaari on tyypillisesti 20–30 vuotta, jonka jälkeen siihen liittyvä laitteisto tulee uusia osittain tai kokonaan. Uusimisen yhteydessä on hyvä hetki arvioida taloyhtiölle soveltuvinta lämmitysratkaisua. Jos kiinteistön lämmitysjärjestelmä on juuri uusittu, lämmitystavan vaihtaminen ei välttämättä ole perusteltua.

Selvitä maalämmön soveltuvuus taloyhtiöllesi aina asiantuntijan avustuksella. Esimerkiksi Helen tekee kartoituksen maksutta. Soveltuvuuden kannalta tärkeimpiä kriteereitä ovat tontin riittävä koko, kallioperän lämpötekniset ominaisuudet sekä itse kiinteistön lämmityksen erityspiirteet.

Maalämpökaivojen sijoittamisessa ja porauksessa huomioi kunnan määräykset kaivojen minimietäisyyksistä rakennuksiin, tontteihin ja yleisiin alueisiin. Huomioi myös kiinteistön maanalainen kaava, tunnelit tai erilaiset tontin alla kulkevat runkoputkistot soveltuvuuden selvityksessä. Mikäli maalämpökaivoja sijoitetaan vuokratontille, sen omistajalta tarvitaan kirjallinen lupa.

Kiinteistön sisäpuolella tulisi huomioida teknisten tilojen sijainti ja koko uudelle lämpöpumppujärjestelmälle, sähköliittymän ja sähkökeskusten riittävyys sekä lämmöntalteenoton mahdollisuudet.

Maalämpö ei sovellu kaikkiin kiinteistöihin ja siksi vaihtoehdot tulee arvioida aina kiinteistökohtaisesti. Helen tarjoaa taloyhtiöille juuri heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan lämmitysratkaisun.

Varmista, että toimittajalla on aiempaa kokemusta maalämmön toimittamisesta asunto-osakeyhtiökohteisiin. Tarkista myös, että toimittaja on vakavarainen toimija, jonka myöntämät takuut pysyvät voimassa. Selvitä myös kykeneekö toimittaja tarjoamaan lämmitysratkaisun valvonta- ja huoltopalvelut.

Helen on luotettava energia-alan asiantuntija yli sadan vuoden kokemuksella. Meiltä saatte sopivan ratkaisun juuri teidän taloyhtiönne yksilöllisiin tarpeisiin. Vankka osaamisemme ja kattava tarjontamme mahdollistavat laadukkaan ja kokonaisvaltaisen palvelun ympärivuotisesti. Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä taloyhtiönne tarpeet ja löydetään teille soveltuva lämmitysratkaisu.

Järjestelmän oikea koko on ensiarvoisen tärkeää. Valinnassa tulee käyttää mittaustietoon perustuvaa kiinteistön lämmitysenergian tarvetta sekä lämpimän käyttöveden kulutusarviota. Yleisin virhe on, että valitaan liian pieni lämpöpumppu tai alimitoitetaan kaivokenttä. Virheen korjaaminen jälkikäteen on sekä hankalaa että kallista. Lämpöpumpun mitoituksessa on huomioitava kiinteistön tehon tarve, ettei lämpöpumppua mitoiteta liian pieni- tai suuritehoiseksi. Lisäksi kannattaa tarkistaa kiinteistön lämmitysverkoston lämpötilatasot, koska ne vaikuttavat lämpöpumppujen valintaan. Matalat lämpötilatasot ovat suotuisia lämpöpumpuille.

Maalämpökaivojen määrä ja poraussyvyys lasketaan kohteen energiatarpeen mukaisesti. Kaivojen keskinäinen etäisyys on tyypillisesti 15–20 metriä, jolloin kaivot tuottavat riittävästi energiaa niiden koko elinkaaren ajan. Lisäksi on huomioitava varoetäisyydet rakennuksiin. Kaivojen syvyydet ovat tyypillisesti 200–400 metrin välillä.

Järjestelmän mitoitus on syytä teettää ammattilaisella, jolloin voidaan varmistua siitä, että järjestelmä tuottaa riittävästi lämpöä koko sen elinkaaren ajan. Ammattitaitoiset toimittajat tekevät kohteeseen tietokonesimulaation kallioperästä saatavasta lämpömäärästä, millä varmistetaan, ettei kaivokenttä jäähdy ennenaikaisesti.

Mitoituksen yhteydessä tulee myös varmistaa kiinteistön sähköliittymän riittävyys.

Takuuaikoja ja -ehtoja kannattaa vertailla keskenään. Varmista, että koko hankkeen urakalla ja sen laitteistoilla on vähintään kahden vuoden takuu. Järjestelmän osilla voi olla myös laajennettuja takuita, kuten lämpökaivojen lämmönkeruupiireillä voi olla jopa 10 vuoden takuu ja lämpöpuilla jopa 6 vuoden tehdastakuu.

Tarkista seuraavat asiat:

  • Onko tarjouksessa huomioitu kiinteistön sähköliittymän riittävä kapasiteetti sekä pää- ja ryhmäkeskusten muutostarpeet ja niiden kustannukset?
  • Mikä on lämpöpumppulaitteiston tarvitsema sähkönmäärä ja sen kokonaiskustannukset. Sisältyykö tarjoukseen myös uusi, edullinen sähkösopimus?
  • Sisältyykö tarjoukseen tarvittavien viranomaislupien hakeminen sekä vanhan lämmitysratkaisun poistaminen?
  • Sisältyykö kohteelle tehtyyn kannattavuuslaskelmaan tai tarjoukseen maa lämmön lämpöpumppujen kompressorien vaihdot?
  • Sisältyykö tarjoukseen tontin ennallistaminen alkuperäiseen kuntoon (esim. asfaltointi ja istutukset) sekä jätemateriaalien poisvienti?

Varmista, että saamasi tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään esimerkiksi lämpöpumpun tehon ja kaivojen syvyyden osalta. Kokonaistarjouksia on helpoin vertailla, kun niissä on selkeästi kirjattuna eri laitteistot, työvaiheet ja osapuolten vastuut.

Merkittävimmät kustannustekijät ovat kokonaisurakan hinta eli investointi, lämpöpumppujen tarvitseman sähkön kustannukset, etävalvonta- ja vuosihuoltokustannukset sekä kompressorien vaihto. Takaisinmaksuaikaan ja syntyviin säästöihin vaikuttaa lisäksi energian markkinahintojen kehitys. Vertaa vuosittaisia säästöjä aina sen hetkiseen hintatasoon, jonka jälkeen hintoja voidaan vertailla +/-2 % suuntaansa. Muista huomioida myös taloyhtiön lainanhoitokulut sekä kokonaisvaikutukset vastikkeisiin.