Liiketoimintavuosi

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto 878 milj. euroa

 %
Sähkön
kokonaismyynti
41
Muut tuotot 8

Kaukolämmön
myynti

38

Sähkön siirron
myynti

13