Lämpö ja jäähdytys

Keskimääräistä lämpimämpi vuosi laski kaukolämmön kysyntää ja siten tuotannon määrää. Kaukolämpöä tuotettiin noin 7 000 GWh, mikä on 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaukolämmön tarpeesta 87 % tuotettiin ekotehokkaalla yhteistuotannolla Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksilla.

Merivettä, jäteveden lämpösisältöä ja yhteistuotannon lämpöä hyödyntävän kaukojäähdytyksen tuotanto jatkoi kasvuaan. Kaukojäähdytystä tuotettiin 116 GWh eli 34 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lämmin kesä näkyi kaukojäähdytyksen kysynnässä Helsingissä; kesä-, heinä- ja elokuun aikana rikottiin aikaisemmat jäähdytyksen kysynnän ennätykset. Kolmen kesäkuukauden aikana kaukojäähdytyksen tuotannon avulla siirrettiin ylimääräistä lämpöenergiaa kaukolämmöksi 32 000 MWh, josta voidaan arvioida aurinkolämmön osuudeksi noin puolet. Kerätyn lämpöenergian määrä vastaa noin 15 000 uuden, 80-neliöisen kerrostalohuoneiston vuosittaista kulutusta.

Kaukolämmön hankinta

Hankittu kaukolämpö tuotettiin pääasiassa maakaasulla ja kivihiilellä

Kaukojäähdytyksen hankinta

Kaukolämmön keskihinta

€/MWh

 Verollinen keskihintaVeroton keskihinta
2009 54.2 44.4
2010 47.3 38.6
2011 58.9 48.0
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8

Maanalaisiin energiavarastoihin säilötään öisin jäähdytysenergiaa, joka otetaan hyötykäyttöön iltapäivisin, kun jäähdytystä tarvitaan eniten. Ensimmäinen tilavuudeltaan miljoonan litran jäähdytystankki otettiin käyttöön Salmisaaren voimalaitosalueella toiminnan alkuvaiheessa vuonna 2000. Toinen, peräti 11 miljoonan litran maanalainen jäähdytysvarasto otettiin käyttöön vuonna 2012 Pasilassa. Uusin, yli kolme kertaa Pasilan varastoa suurempi, kokonaisuudessaan 35 miljoonan litran energiavarasto valmistui toimintavuonna. Se sijaitsee syvimmillään sata metriä Esplanadin puiston alapuolella.

Kaukojäähdytys kattaa koko Helsingin kantakaupungin alueen, ja se laajenee vuosittain uusille alueille. Kaukojäähdytys viilentää Helsingissä paitsi kauppakeskuksia, hotelleja, toimistoja, julkishallinnon kiinteistöjä ja tietokonesaleja, myös yhä useammin asuinkiinteistöjä.

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen  tuotanto sekä jakelu olivat toimintavuonna laadukasta ja toimintavarmaa. Verkostoja laajennettiin uusiin aluerakentamiskohteisiin, kuten Kalasatamaan ja Jätkäsaareen.

Kaukolämmön myynti

GWh

 UlkolämpötilakorjausKaukolämmön myynti
2009 7072 6775
2010 7046 7476
2011 7034 6441
2012 6985 6763
2013 6912 6449

Kansainvälinen, arvostettu palkinto

Helsingin Energian kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä voitti syyskuussa kansainvälisen, arvostetun ympäristöpalkinnon Global District Energy Climate Awardin suurten järjestelmien sarjassa. Kilpailun järjestäjiin kuului kansainvälinen energiajärjestöt IEA (International Energy Agency), IDEA (International District Energy Association) ja eurooppalainen etujärjestö EHP (EuroHeat and Power).

Palkinnon perusteena oli Helsingin teknisesti ja ympäristöllisesti ainutlaatuinen energiajärjestelmä, jossa on yhdistetty sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotanto energiatehokkaaksi kolmoistuotannoksi, samalla toteuttaen suuren kaupungin energiahuolto luotettavasti ja ympäristö huomioon ottaen. Energialähteinä hyödynnetään monipuolisesti mm. meriveden kylmyyttä, jäteveden hukkalämpöä sekä kiinteistöissä ja konesaleissa syntyvää lämpöenergiaa. Kolmoistuotannon perustana on sähkön ja lämmön yhteistuotanto yli 90 prosentin hyötysuhteella.

Ainoana maailmassa kaukojäähdytys on integroitu mukaan tuotantoon tavalla, joka mahdollistaa monipuolisesti muuten käyttämättä jäävien, ns. hukkaenergioiden hyödyntämisen kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannossa. Tämän osaltaan mahdollistaa lajissaan maailman suurin lämpöpumppulaitos, joka sijaitsee Helsingissä Katri Valan puiston alla.

Kaikki lämpöasiakkaat etäluentaan

Toimintavuoden lopussa kaikki Helsingin Energian kaukolämpöasiakkaat saatiin etäluennan piiriin. Näin asiakkaat voivat seurata energiankulutustaan maksuttoman Sävel Mobiili -palvelumme kautta jopa tuntitasolla. Etäluenta mahdollistaa toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutuksen, johon kaukolämpöasiakkaat siirtyivät elokuun alusta alkaen.

Helsingin kaukolämmön talvikauden energian hinta laski marraskuun alussa kahteen edelliseen talvihintakauteen verrattuna. Merkittävin syy hinnan laskuun oli kaukolämmön tuotannossa käytettävän energiatehokkaan yhteistuotannon tuotantokustannusten alentuminen.

Lumen poistaminen ja liukkauden torjunta on Helsingissä monella tavalla suuri haaste. Toimintavuonna tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia lumen sulatukseen kantakaupungissa. Kaukolämmön avulla pidetään jo nyt sulana monia katuosuuksia keskustan alueella.

Helsingin Energian Myllypuron lämpökeskus otettiin toimintavuonna käyttöön uusittuna. Lämpökeskus modernisoitiin ja muutettiin öljykäytöstä maakaasulle. Myllypuron lämpökeskus on nyt päästöiltään yksi Suomen puhtaimpia maakaasukäyttöisiä lämpökeskuksia. Myös sen energiatehokkuus on erittäin korkeaa tasoa. Maakaasuverkkoon liittyminen mahdollistaa biokaasun käytön laitoksen energialähteenä tulevaisuudessa.

Uusiutuvia energiaratkaisuja Sakarinmäen koululle

Helsingin Energia valitsi vuonna 2012 Östersundomissa sijaitsevan Sakarinmäen koulun uusiutuvan energian tuotantotekniikoiden kokeilukohteeksi. Koulukeskukselle tullaan tuottamaan lämpöä hybridiratkaisulla, jonka muodostavat maalämpö, aurinkokeräimet, energian varastointi ja lämpökeskus.

Kesän aikana koulun hiekkakenttien alle porattiin 21 noin 300 metriä syvää maalämpökaivoa. Koulun viereen asennetaan kesäksi 2014 noin 160 neliötä aurinkokeräimiä, joiden toteutus ja suunnittelu aloitettiin kuluneen vuoden aikana. Aurinkolämpöjärjestelmällä tullaan tuottamaan noin 5 % koulun vuotuisesta lämmöntarpeesta. Maalämmöllä ja aurinkokeräimillä yhdessä tullaan tuottamaan yli 80 % koulun lämmitysenergiasta.

Helsingin Energian järjestämässä Stadin lämpötila -suunnittelukilpailussa palkittiin kolme ehdotusta kaukolämmön ja -jäähdytyksen uudenlaisesta hyötykäytöstä julkisessa kaupunkitilassa. Kilpailuun osallistui runsaasti lahjakkaita muotoilun, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja energiatekniikan opiskelijoita sekä vastavalmistuneita, yksin ja ryhmissä. Voittaneiden teosten toteutusmahdollisuuksia ja sijoituspaikkoja selvitetään. Teosten ideoiden pohjalta on jo käynnistynyt toteutukseen asti yltäviä hankkeita.

Kaukolämpöliittymät 1970-2013

Liittymien määrä

  Liittymät
v. 1970 1682
v. 1980
4954
v. 1990
9022
v. 2013
14650

Kaukolämpöliittymisteho

MW

 MW
v. 1970 627
v. 1980 1736
v. 1990 2375
v. 2013 3310