Strategia

Visio:

Uusilla ratkaisuilla hiilidioksidineutraaliksi kehittyvä, menestyvä energiayritys.

1. Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Strategisena päätavoitteenamme on CO2-neutraali energiantuotanto vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteen toteuttaminen edellyttää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja merkittäviä investointeja. Näitä edistämme kehitysohjelmassamme ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”.

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

2. Vahva ja ennustettava tulos tukkumarkkinoilta

Kasvatamme tuotannon arvoa yhteistuotantoa ja tukkumarkkinoita hyödyntäen. Yhteistuotannon optimoinnin perustana on voimalaitosten korkea käytettävyys. Tukkukaupan tulosta parannetaan vahvistetun riskipolitiikan mukaisesti.

3. VARMISTAMME KAUKOLÄMMÖN KILPAILUKYVYN

Kaukolämmön kilpailukyvyn ydin on energiatehokas yhteistuotanto, joka tekee kaukolämmöstä parhaan lämmitysratkaisun Helsingin tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Uusiutuvan kaukolämmön määrää lisätään ja asiakkaille kehitetään uusia palveluita erilaisiin tarpeisiin.

Kaukojäähdytyksen laajentumisen myötä yhä suurempi osa kiinteistöjen hukkalämmöstä pystytään ottamaan talteen ja hyödyntämään kaukolämmön tuotannossa.

4. VAHVISTAMME ASEMAAMME SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOILLA

Panostamme korkean asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen mm. tarjoamalla uusia lisäpalveluita asiakkaillemme. Sähköistä asiointia kehitetään asiakaslähtöisesti vastaamaan yhä paremmin erilaisiin odotuksiin ja palvelutarpeisiin.

5. KEHITÄMME UUSIA ENERGIAPALVELUITA

Laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä edelleen. Lisäämme sähköisen liikenteen palveluja ja tuotamme uusia palveluita asiakkaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen. Tarjoamme palveluita aurinkoenergian pientuotantoon ja valmistaudumme myös laajamittaisempiin aurinkoenergiaratkaisuihin.

6. TEHOSTAMME OMAA TOIMINTAAMME

Menestymisen perustana on oman toiminnan tehokkuus ja tuottavuus. Hiomme eri osa-alueilla toimintamallejamme yhä tehokkaammiksi ja kehitämme osaamisiamme vastaamaan mm. kehitysohjelmamme toteutuksen tarpeita