Hyvää työtä, oikea asenne

Henkilöstömme on osoittanut vahvaa ammattiosaamista ja sitoutumista muutosten keskellä. Halu oppia ja vastata haasteisiin kuvaa työntekijöitämme.

 

Opiskelijoiden kiinnostuksesta Helsingin Energiaa kohtaan kertoo se, että saimme yhteensä noin 4500 kesätyöhakemusta. Rekrytoimme 100 kesätyöntekijää erilaisiin kunnossapidon, tuotannon ja asiantuntijatehtäviin. Tekniikan ammattilaisille toteutetussa Universumin työnantajamielikuvaa mittaavassa tutkimuksessa sijoituimme sijalle 25, tukimuksessa oli mukana 105 yritystä.

Henkilöstömme tyytyväisyys on korkealla

Työtapaturmataajuus Helen-konsernissa

 Tapaturmia/milj. työtuntia
2009 15.5
2010 16.7
2011 16.9
2012 11.0
2013 10.1

Laadukas työ huomataan

Huomionosoitukset ja palkinnot ovat osoitus henkilöstön laadukkaasta työstä ja jatkuvasta kehittymisestä. Sähkömarkkinoille myönnettiin jo toista kertaa Investors in People (IIP) -sertifikaatti. Sertifikaatti on myönnetty aiemmin myös Lämmitysmarkkinoille ja HelenSalkunhallinnalle.

IIP:n periaatteet koskevat jo koko organisaatiota, sillä standardi on viety kaikkiin henkilöstöjohtamisen prosesseihin. Sertifikaatti on tunnustus hyvästä johtamisesta ja siitä, että koko organisaatio osallistuu aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Henkilöstömme tyytyväisyys on korkealla tasolla

Henkilöstön tyytyväisyys hyvällä tasolla

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan Helsingin Energiassa säännöllisesti. Vuonna 2013 työntekijämme olivat keskimääräistä tyytyväisempiä verrattuna muihin energiayhtiöihin. Helen Sähköverkko Oy:n työntekijät olivat Helen-konsernin yhtiöistä tyytyväisimpiä.

Tutkimuksen mukaan tyytyväisyyttä nostaa työtovereiden avuliaisuus, työmäärän kohtuullisuus ja vallitseva yhteishenki. Erityisen tyytyväisiä työntekijämme olivat tapaan, jolla Helsingin Energian strategiasta viestittiin sisäisesti.

Edistyksellistä opiskelijayhteistyötä

Osallistuimme vuoden aikana tiiviisti keskusteluun tulevaisuuden työstä. Viestintätoimisto Ellun kanojen vetämässä Amis-Dialogissa yritykset ja tulevaisuuden ammattilaiset eli tämän päivän opiskelijat määrittelivät tekoja, joilla työelämää ja työtä voidaan kehittää.

Henkilöstö tehtäväryhmittäin 

Helen-konserni

 %
Johtamistehtävät 13
Asiantuntijatehtävät 36

Hallinnolliset ja
asiakaspalvelun
ammattitehtävät

11

Tekniset
ammattitehtävät

39
Muut 1

Henkilöstön määrä

Helen-konserni

 MiehetNaiset
2009 1080 401
2010 1057 380
2011 1033 386
2012 1007 374
2013 975 366