Teimme hyvän tuloksen vaikeassa markkinatilanteessa

Helen-konsernin tulos säilyi hyvänä, vaikka taloustilanne Euroopassa vaikuttaa myös Suomeen. Sähkömarkkinoiden, polttoaineiden hintakehityksen ja päästökaupan kustannusvaikutusten ennakointi sisältää edelleen merkittävää epävarmuutta.

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Kehitysohjelman ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 2050” toteutus eteni suunnitelmien mukaan. Voimalaitoksillamme tehtiin tarvittavia muutoksia biomassan seospolton aloittamiseksi ja teollisuuden päästöjä ohjaavan IE-direktiivin vaatimusten täyttämiseksi.

Biopolttoaineiden käytön lisäämistä selvitettiin useissa hankkeissa, joista osa on vielä valmisteluvaiheessa. Yhteistyössä UPM:n, Metson ja PVO-Lämpövoiman kanssa jatkamme tutkimusta paahtopelletin soveltuvuudesta kivihiilivoimalaitoksille.

Biokaasun valmistus- ja käyttömahdollisuuksia selvitimme yhdessä Gasumin ja Metsä Fibren kanssa. Joutsenoon kaavailtu, puupohjaista biokaasua tuottava biojalostamo on teknisesti ja ympäristön kannalta mahdollista toteuttaa. Sen sijaan hankkeen taloudelliset reunaehdot eivät toistaiseksi täyty.

Investoimme maltillisesti

Viime vuoden investoinnit olivat keskimääräistä alhaisemmat. Ne kohdistuivat pääosin normaaliin energiantuotanto- ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin. Vuodesta 2014 alkaen investointitasomme nousee voimakkaasti, mikä heikentää talouttamme. 

Merkittävin investointi viime vuonna tehtiin vesivoiman ostoon Ruotsista. Helsingin Energian, EPV Energia Oy:n ja Kymppivoima Oy:n muodostama konsortio osti osan yhdestä Ruotsin suurimmista vesivoimavarannoista Indalsälvenissä.

Tuulivoimaomistusta järjesteltiin luopumalla Tunturituuli Oy:n pienestä omistusosuudesta. Keskitymme jatkossa kehitysohjelman mukaisesti tuulivoiman kehittämiseen merkittävän kokoluokan hankkeissa Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Suomen Merituuli Oy:ssä.

Valmistaudumme yhtiöittämiseen

Laki kuntien kilpailluilla markkinoilla toimivien liikelaitosten ja virastojen yhtiöittämisestä astui voimaan 1.9.2013. Tämän perusteella käynnistettiin Helsingin Energian toimintamallin muuttaminen liikelaitoksesta osakeyhtiöksi vuoden 2015 alusta alkaen. Selvityksiä on tehty mm. henkilöstön siirtymäehtojen ja muun toiminnan järjestämisen osalta. Yhtiöittämisen valmistelu jatkuu ja odotamme kaupunginvaltuuston linjauksia yhtiörakenteesta kevään kuluessa.

Mainetta ja kunniaa

Viime vuonna Helsingin Energia palkittiin jälleen usealla hienolla palkinnolla. Näistä haluan nostaa esille kunniamaininnan ”Yritysten maine ja vastuullisuus 2013” -tutkimuksessa ja kansainvälisen ympäristöpalkinnon ”Global District Energy Climate Award” kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen energiatehokkaasta ratkaisusta. Palkinnot kertovat vahvasta panostuksestamme koko energiatoimialan ja erityisesti energiatehokkuuden kehittämiseen. Helsingin ainutlaatuisessa energiajärjestelmässä sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotanto yhdistyy tehokkaaksi kolmoistuotannoksi, jossa voimalaitosten hyötysuhde yltää jopa 90 prosenttiin.

Koko suomalainen osaaminen palkittiin korkein arvosanoin, kun kansainvälinen energiajärjestö IEA antoi maiden välisessä vertailussa Suomen kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja yhteistuotantojärjestelmille parhaan mahdollisen arvosanan. Selvityksessä nostettiin erityisesti esiin Helsingin ratkaisu.

Olemme iloisia siitä, että asiakaspalvelumme on saanut hyviä arvioita useista eri tutkimuksista. Asiakkaamme ovat meihin tyytyväisiä, ja tätä haluamme edistää myös tulevaisuudessa kehittämällä monipuolisesti tuotteitamme, tuotantoamme ja palveluitamme.

Kiitos tekijöille

Menestyksemme perustan rakentaa osaava henkilöstö, jota haluan lämpimästi kiittää. Hyvä ammattitaito ja monipuolinen osaaminen mahdollistavat meille mainiot toimintaedellytykset myös uudessa toimintaympäristössä.

Kiitos myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.

25.2.2014
Pekka Manninen
toimitusjohtaja