Helen-konsernin vuosikertomus 2017

Helen-konsernin vuosikertomus 2017 koostuu talous- ja liiketoimintaraportista sekä vastuullisuusraportista.

HELENIN VUOSI 2017

Helen-konsernin tulos toteutui ennustetulla, hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmäärä nousi reilusti yli 400 000 asiakkaaseen.

Jatkoimme uusien palveluiden kehittämistä strategian mukaisesti ja edistimme erityisesti energian kierrätykseen ja varastointiin liittyviä hankkeita.

Helen-pallot