Avainluvut 2017

Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2017

  Konserni   Emoyhtiö  
  2017 2016 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 805 782 681 664
Liikevoitto, milj. euroa 81 75 51 53
Liikevoitto, % 10 10 7 8
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 60 52 66 45
Investoinnit, milj. euroa 95 90 49 53
Omavaraisuusaste 72 71 76 75
Sijoitetun pääoman tuotto, %  3 3 4 3
Henkilöstö 31.12. 1 144 1 269 888 1 017
Taseen loppusumma, milj. euroa 2 732 2 720 2 584 2 564