Tilinpäätös

Tilinpäätös

Konsernin tulos toteutui ennustetulla, edellisvuotta korkeammalla tasolla. Verkkoliiketoiminnan positiivinen tuloskehitys, sähkön alhainen markkinahinta sekä kasvaneet polttoainekustannukset vaikuttivat keskeisesti tuloskehitykseen.

Vuoden 2017 liikevaihto oli 805 (782) milj. euroa ja liikevoitto 81 (75) milj. euroa. Sähkön myyntimäärä 6 167 GWh aleni 2 %. Kaukolämmön myynti toteutui edellisen vuoden tasolla ja oli 6 606 GWh. Kaukojäähdytyksen myynti säilyi edellisen vuoden tasolla huolimatta poikkeuksellisen kylmästä kesästä. Jäähdytysenergiaa myytiin 141 GWh. Sähkönsiirto Helsingissä 4 404 GWh toteutui vuoden 2016 tasolla.

Tutustu tarkemmin

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)