Avainluvut 2018

Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2018

  Konserni   Emoyhtiö  
  2018 2017 2018 2017
Liikevaihto, milj. euroa 930 805 792 681
Liikevoitto, milj. euroa 131 81 88 51
Liikevoitto, % 14 10 11 7
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 112 60 106 66
Investoinnit, milj. euroa 65 95 35 49
Omavaraisuusaste 73 72 77 76
Sijoitetun pääoman tuotto, %  5 3 5 4
Henkilöstö 31.12. 1 080 1 144 838 888
Taseen loppusumma, milj. euroa 2 758 2 732 2 629 2 584