Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Erinomainen vuosi 2018: etenemme kohti ilmastoneutraaliutta monin ratkaisuin

Helen-konsernin tulos vuonna 2018 toteutui erinomaisella tasolla. Vahvaan tuloskehitykseen vaikuttivat onnistuneet toimenpiteet sähkön tukkumarkkinoilla, jossa hintataso oli ennakoitua korkeampi. Jatkoimme Helenissä vahvaa kasvun ja kehittämisen kautta. Onnistuimme hyvin sekä myynnissä että oman toiminnan kehittämisessä. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kysyntä oli ennätysvilkasta ja sähkönmyynnissä Helenin asiakasmäärä nousi jälleen uuteen ennätykseen.

Vuoden 2018 lopulla syntyi yhteisiä ilmastolinjauksia sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Suomessa ilmastokeskustelu on keskittynyt muita maita vahvemmin yhden fossiilisen polttoaineen, kivihiilen, ympärille. Suomen pääkaupunkina Helsingin energiaratkaisut ovat ymmärrettävästi mielenkiinnon kohteena. Helsingin lämmöntarve on yhtä suuri kuin Tampereen, Turun ja Espoon yhteensä, joten Helenin valinnoilla on merkitystä myös valtakunnallisesti.

Tavoitteemme on ilmastoneutraali tuotanto ja tätä kohden etenemme määrätietoisesti. Suljemme Hanasaaren voimalaitoksen vuoden 2024 loppuun mennessä. Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena ja kivihiili korvataan siellä muilla ratkaisuilla.

Toimintavuonna 2018 vihittiin käyttöön sekä pellettilämpölaitos Salmisaaressa että Esplanadin alla toimiva lämpöpumppulaitos. Päätimme lisäksi laajentaa Sörnäisissä toimivaa ensimmäistä maanalaista lämpöpumppulaitostamme, jossa uusi, kuudes lämpöpumppu saadaan käyttöön 2021. Mustikkamaan ainutlaatuisen luolalämpövaraston rakennustyöt aloitettiin, ja varasto saadaan tuotantokäyttöön 2021.

Vahvistamme energiakumppanuutta

Pitkäaikaisen asiakkaamme Messukeskuksen kanssa teimme sopimuksen uudesta aurinkovoimalasta, joka toimii Helenin nimikkopaneelikonseptilla. Messukeskus on hieno esimerkki laajasta energiakumppanuudesta; kaukolämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helenin asiakkaalle tarjoamia palveluita laajennetaan nyt aurinkoenergialla, josta on iloa vielä suuremmalle asiakasjoukolle vuokrattavien nimikkopaneelien ansiosta. Messukeskukseen tänä vuonna rakennettava aurinkovoimala on jo Helsingin kolmas nimikkopaneelivoimala.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa käynnistimme tutkimus- ja kehittämishankkeen lämmön kysyntäjoustosta. Helenin kehittämän palvelun avulla asuinkerrostalojen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti ja helposti.

Kotitalousasiakkaillemme tarjosimme ensimmäisenä Suomessa aurinkopaneelit ja sähkövarastot räätälöitynä pakettina, joita myytiin onnistuneesti.

Energian kierrätyksellä ja lämpöpumpuilla näemme tärkeän roolin tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Rakensimme toimintavuonna 2018 palvelumallin asiakkaan ylijäämälämpöjen hyödyntämisestä kaukolämpöverkossa, ja Helen voi nyt myös ostaa riittävän lämmintä ylijäämälämpöä.

Tänä vuonna jatkamme uusien tuotteiden ja palveluiden sekä tuotantoratkaisujen kehittämistä. Olemme panostaneet uudenlaiseen osaamiseen voidaksemme entistä paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Liiketoiminnan onnistumisesta ja Helenin hyvästä taloudellisesta tuloksesta haluan erityisesti kiittää osaavaa henkilöstöämme. Asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kiitän lämpimästi luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Yhdessä rakennamme vahvan pohjan tulevien vuosien menestykselle.

Pekka Manninen