Helen-konsernin vuosikertomus 2020

Helen-konsernin vuosikertomus 2020 koostuu talous- ja liiketoimintaraportista sekä vastuullisuusraportista.

Helenin vuosi 2020

Helen saavutti erinomaisen tuloksen hyvän kaupallisen toiminnan ansiosta, vaikka vuotta 2020 leimasivatkin koronapandemia ja normaalia lämpimämpi talvi, jotka pienensivät liikevaihtoa.

Yhtiön asiakasmäärä kasvoi ennätykseen sähkö- ja lämpöasiakkaissa. Helen jatkoi myös investointeja hiilineutraaliin tuotantoon. Yhtiö etenee määrätietoisesti kohti pitkän tähtäimen taloudellisia ja hiilineutraaliustavoitteita.

energiamarkkinat-800x450.jpg