Avainluvut

Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2020

  Konserni   Emoyhtiö  
  2020 2019 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 1054 1151 942 1034
Liikevoitto, milj. euroa 176 176 133 130
Liikevoitto, % 17 15 14 13
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 154 160 154 150
Investoinnit, milj. euroa 202 69 127 46
Omavaraisuusaste 77 77 78 78
Sijoitetun pääoman tuotto, %  7 7 7 7
Henkilöstö 31.12. 992 957 906 863
Taseen loppusumma, milj. euroa 2806 2 710 2739 2 681