Liiketoimintavuosi

Helen-konsernin tulos toteutui edellisvuoden tasolla.

Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja sen vaihteluita onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla.

Myös polttoaineiden hintakehitys sekä vähittäissähkön liiketoiminnan kannattava kasvu tukivat hyvää liikevoiton tasoa.

Vuoden 2020 liikevaihto oli 1054 (1151) milj. euroa ja liikevoitto oli 176 (176) milj. euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 16,7 %.

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen 2020

Liikevaihto 1054 milj. euroa

   %
Sähkön
kokonais-
myynti
47
Sähkönsiirron
myynti
11
Kaukolämmön
myynti
38
Jäähdytyksen myynti 2
Muut tuotot 2

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 201 milj. euroa. Emoyhtiön tuotantorakenteeseen tehdyt investoinnit olivat yhteensä 93 milj. euroa, josta kaukolämpö- ja jäähdytysverkostojen osuus oli yhteensä 35 milj. euroa.

Sähköverkon investoinnit olivat 23 milj. euroa. Tunneliverkon ja Mankalan investoinnit olivat molemmat 2 milj. euroa.

Tuulivoimaan investoitiin Lakiakangas 3:ssa 42 milj. euroa ja Tupanevassa 4 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa uusiin palveluihin ja ratkaisuihin.

Helen Oy:n investoinnit tuotantorakenteeseen

  %
Hiilineutraali
tuotanto
83
Tuotantolaitosten
ylläpito
17

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Kaukolämmön myynti laski edellisvuodesta ja oli 5829 GWh. Kaukolämpöliittymien määrä sen sijaan kasvoi ja oli 15 560 kpl.  

Kaukolämmön osuus Helsingin lämmitetystä rakennustilavuudesta oli 90 %  

Kaukojäähdytysenergian myynti laski hieman edellisvuodesta ja oli 169 GWh. Kaukojäähdytysliittymien määrä kuitenkin kasvoi ja oli vuoden 2020 lopussa 463 kpl.

Kaukolämmön myynti 

GWh

  Kaukolämmön myynti
2016 6633
2017 6606
2018 6702
2019 6523
2020 5829

Kaukolämpöliittymisteho

MW

  MW
2016 3344
2017 3401
2018 3408
2019 3445
2020 3534

Sähkön myynti

Sähköä myytiin 6 032 GWh. Myyntimäärä pieneni 11 % edellisvuoteen nähden.

Tukkusähkön myyntimäärä jäi vuonna 2020 huomattavasti ennakoitua alhaisemmaksi. Suurimmat vaikuttavat tekijät olivat normaalia lämpimämpi sää talvella sekä matala sähkön spot-hinta. Tehdyt myyntikatteen hintasuojaukset ylläpitivät suunniteltua hyvää tulostasoa sähkön markkinahinnan toteutuessa alhaisimpana vuosikausiin. Alentuneita polttoainehintoja päästiin hyödyntämään erityisesti maakaasun hankinnassa.

Spot-hinta, Suomen aluehinta

Sähkön siirto

Sähkönsiirto Helsingissä laski viisi prosenttia edellisen vuoden tasosta ja oli 4 178 GWh.  

Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on huippuluokkaa. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 1,2 minuuttia. Tulos on Euroopan ennätys.

Sähkönkulutuksen jakautuminen Helsingissä 2020

  %
Ulkovalaistus 1
Palvelut 54
Sähköinen raideliikenne 4
Teollisuus 5
Asuminen 36

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

  Sähkön käyttö, GWh
2016 4424
2017 4404
2018 4413
2019 4383
2020 4178

Sähkön toimitusvarmuus

  Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2016 1.9
2017 3.3
2018 4.9
2019 1.5
2020 1.2

Sähkön tuotanto tukkumarkkinoille

Sähköä tuotettiin tukkumarkkinoille Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien ja ostojen kautta 6113 GWh, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän.

Sähkön hinta mahdollisti maakaasutuotannon lisäämisen. Sen sijaan vuoden lopussa maakaasutuotannon osuus oli ennakoitua alhaisempi lämpötilan pysyessä plussan puolella.  

Päästöttömän tuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 39 % ja uusiutuvien osuus 16 %. Vesivoimalaitosten tuotantoa pienensi edelleen huono vesitilanne.  

Sähkön alkuperä %
Kivihiili 22.5
Ydinvoima 23.6
Uusiutuvat 15.6
Maakaasu 38.3

Kaukolämmön energialähteet

Energiamuoto %
Kivihiili 46
Öljy 1
Bio 3
Maakaasu 42
Lämpöpumput 8

Kaukolämpöä tuotettiin 6420 GWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2020 tuotantomäärämme pienenivät edellisvuoteen verrattuna, johtuen normaalia lämpimämmästä alku- ja loppuvuodesta ja sähkömarkkinatilanteesta.

Kaukojäähdytyksen energialähteet

Energiamuoto %
Lämpöpumput 88
Absorptiokoneet 3
Kompressorit 4
Merivesi 5

Kaukojäähdytystä tuotettiin 179 GWh, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Tuotannosta voit lukea lisää vastuullisuusraportista.