Toimitusjohtajan katsaus

Poikkeuksellinen, mutta onnistunut vuosi takana, edessä suurten panostusten vuosi 2021

Aloitin Helenin toimitusjohtajana huhtikuun alussa 2020, kun Suomen hallitus oli juuri ottanut käyttöön valmiuslain koronapandemian hillitsemiseksi. Valmiuslaki koskettaa läheisesti energiantuotantoa: huoltovarmuusyhtiönä Helenin tehtävänä on varmistaa pääkaupungin riittävä energiansaanti niin sähkön kuin lämmönkin osalta myös poikkeusolosuhteissa. Vastaavaa tilannetta ei ole nähty, kokemus on varsin ainutlaatuinen.

Vuosi 2020 jää historiaan monin tavoin erikoisena vuotena. Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti laajasti kaikkien meidän elämäämme: rajat sulkeutuivat, moni yritys ajautui vaikeuksiin, työnteon normit muuttuivat.

Vuosi oli poikkeuksellinen myös energianäkökulmasta: viime talvea leimasivat tavallista lämpimämpi sää, normaalia parempi vesitilanne, jatkuvasti kasvava tuulivoimatuotanto sekä polttoaineiden ja sähkön hinnan suuret vaihtelut ja koronapandemiasta johtuneet energian kysynnän vaihtelut.

Kaikesta tästä huolimatta Helen on edennyt määrätietoisesti kohti strategisia tavoitteitaan ja hiilineutraaliutta. Käynnistimme viime vuona suuria muutos- ja investointihankkeita niin tuotannossa, myynnissä kuin ratkaisuliiketoiminnassakin parantaaksemme asiakaskokemusta, kilpailukykyä ja vähentääksemme päästöjä. Investointipäätöksiä tehtiin yhteensä 350 miljoonan euron arvosta, joka on ennätyksellisen suuri määrä.

Myynnillisesti vuosi 2020 oli vahva: voitimme markkinaosuuksia ja vahvistimme Helenin markkina-asemaa kaikilla liiketoiminta-alueilla ja toimme markkinoille uusia ratkaisuja aiempaa nopeammin ja ketterämmin. Helenissä on vuoden kuluessa rakennettu vahvaa, kaupallista toimintakulttuuria. Asiakasmäärämme on ennätyslukemissa: sähköasiakkaissa saavutimme 550.000 asiakkaan määrän ja kaikkiaan Helenin asiakkaiden piirissä on jo joka kolmas suomalainen eli 1,8 miljoonaa henkilöä.

Kasvua tukeva kumppaniverkosto on yksi Helenin strategisista tavoitteista, ja tärkeä osa tätä tavoitetta on sijoittaminen kasvuyrityksiin. Vuonna 2019 perustetun Helen Ventures -toiminnan ensimmäiset portfolioyhtiöt ovat suomalainen Liikennevirta ja saksalainen EcoG, jotka molemmat toimivat sähköisen liikenteen parissa. Sijoitusportfoliota kasvatti hollantilainen Gradyent, joka kehittää kaukolämmön optimointia tekoälyn avulla. Helen Venturesin strategiaan kuuluu pitkäjänteinen yhteistyö energia-alaa kehittävien ja muuttavien kasvuyritysten kanssa. Tavoitteena on löytää, kehittää ja luoda yhdessä uusia energiaratkaisuja, jotka kehittävät ja muuttavat koko alaa. Tavoitteemme on jatkaa kasvusijoituksia edelleen.

Myös Helenin osaomistamat yhtiöt ovat menestyneet markkinoilla. Energian hankinnan hinta on pysynyt matalalla tasolla, ja yhtiöt ovat kehittäneet toimintojaan kustannustehokkaasti. Erityisesti tuulivoimaan kehittyvät yhtiöt ovat laajentaneet tuotantoaan ja vuoden aikana tehdyillä päätöksillä Helenin tuulivoimatuotanto viisinkertaistuu.

Investoinnit hiilineutraaliuuteen jatkuvat

Hiilineutraaliustavoite 2035 on tärkeä osa strategiaamme, ja se on yhteneväinen sekä Suomen valtion että Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Viime vuonna teimme monia isoja investointipäätöksiä hiilineutraalin tuotannon rakentamisesta. Lämmöntuotantoinvestoinnit kohdistuivat biolämpölaitokseen, lämpöpumppuihin ja maalämpöhankkeisiin ja sähköntuotantoinvestoinnit taas tuulivoimatuotannon laajentamiseen.

Panostukset investointeihin ja kehitykseen kasvavat vuonna 2021 painottuen samoihin alueisiin kuin vuonna 2020. Uusina kehitysalueina arvioimme teolliset hukkalämmöt ja merivesilämmön, joita tutkitaan aktiivisesti. Myös asiakaskeskeisyyteen ja asiakasrajapinnan tarvitsemiin digitaalisiin järjestelmiin panostetaan aiempaa enemmän. Tavoitteemme on viedä Helenissä asiakaskeskeisyys aivan uudelle tasolle. Kaiken perustana on kulttuurinmuutos kohti kaupallisempaa toimintaa ja Helenin arvojen mukainen toiminta.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana sääriippuvaisen tuotannon lisääntyessä. Sääriippuvaista tuotantoa tasoittavat Helenin hankkima ydinvoima ja vesivoima.
Pohjoismaiset vesiresurssit ovat olleet viime aikoina normaalia korkeammalla tasolla, mikä vaikuttaa keskeisesti pohjoismaisen sähkön matalaan markkinahintaan.

Suomen hallituksen linjausten mukaisesti lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 105 miljoonalla eurolla eli aiempaa ennakoitua enemmän. Myös päästöoikeuksien hinnat nousevat. Nämä heikentävät Helenin liiketoiminnan kannattavuutta, merkittävän osan veronkorotuksista osuessa Helenin vielä tällä hetkellä käyttämiin polttoaineisiin. Lämpöpumppujen veroluokan muutos sen sijaan toteutuessaan edistää hiilineutraali-investointeja, ja se on edellytys monelle merkittävälle tulevaisuuden investoinnille.

Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti hiilineutraaliin tuotantoon sekä ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi. Ilmastohaasteen ratkaiseminen jatkuu; energiateollisuudella on iso rooli suunnannäyttäjänä ja merkittävänä investoijana.

Vaikka vuoden 2020 liikevaihto jäi hieman jälkeen edellisvuodesta, tulosmielessä vuosi 2020 oli ennätyksellinen hyvän energiakaupan, laitosten korkean käytettävyyden, asiakasmäärän ennätyksellisen kasvun ja kaupallisen osaamisen ansiosta; se on osoitus heleniläisten maailmanluokan osaamisesta.

Haluan sydämestäni kiittää henkilöstöämme niin voimalaitoksilla, työmailla kuin kotitoimistoillakin hienosta työstä harvinaisen haasteellisessa ympäristössä koronapandemian keskellä. Kiitos myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.


Juha-Pekka Weckström
toimitusjohtaja