Uutinen / 2.11.2018

Osavuosikatsaus: Helen hakee kasvua uusista energiapalveluista

Helen-konsernin liikevaihto kasvoi onnistuneiden sähkön tukkumarkkinatoimenpiteiden myötä. Helenin asiakasmäärä jatkoi kasvua ja jäähdytyksen myynti nousi erittäin voimakkaasti. Jatkossa Helen hakee kasvua yhä enemmän uusista energiapalveluista ja puhtaan energian ratkaisuista sekä kumppanuuksien että investointien kautta.

- Menestyminen palveluliiketoiminnassa edellyttää merkittävää panostamista palvelukehitykseen, asiakaskokemukseen, digitaalisiin ratkaisuihin ja innovaatioihin. Myös konsolidoitumista tulee varmasti tapahtumaan. Helenillä on hyvät edellytykset menestyä tässä markkinassa ja hyvä rahoitusasemamme mahdollistaa merkittävätkin investoinnit kasvuun, kasvuyhtiöihin ja kumppanuuksiin, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden saman ajanjakson vertailukelpoisiin lukuihin.

HEINÄ-SYYSKUU 2018

• Hyvin onnistunut toiminta sähkön tukkumarkkinoilla sekä sähkön ja jäähdytyksen myynnin kasvu kasvattivat Helenin liikevaihtoa. Konsernin liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 147 milj. euroa (127 milj. euroa). Liikevoitto oli 0 milj. euroa (-4 milj. euroa).
• Liiketoiminnan rahavirta oli 30 milj. euroa (11 milj. euroa).
• Sähkön kokonaismyynti kasvoi 20 % ja oli 1 015 GWh (846 GWh).
• Poikkeuksellisen lämmin loppukesä vähensi lämmön myyntiä 17 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 552 GWh (668 GWh).
• Vastaavasti kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 78 % ja oli 85 GWh (47 GWh).
• Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 1 % ja oli 994 GWh (988 GWh).

TAMMI-SYYSKUU 2018

• Konsernin tulos on kehittynyt erittäin positiivisesti.  Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 636 milj. euroa (567 milj. euroa) ja liikevoitto oli 69 milj. euroa (48 milj. euroa).
• Sähkön markkinahinta on ollut huomattavasti ennustettua korkeammalla tasolla koko vuoden ajan ja Helen on omilla toimenpiteillään pystynyt hyödyntämään tilannetta markkinoilla.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 163 milj. euroa (129 milj. euroa).
• Sähkön kokonaismyynti kasvoi 7 % ja oli 4 620 GWh (4 337 GWh).
• Lämmön myynti kasvoi 1 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 4 575 GWh (4 540 GWh).
• Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 43 % ja oli 158 GWh (110 GWh).
• Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 1 % ja oli 3 236 GWh (3 215 GWh).

KONSERNIN AVAINLUVUT

 

7-9/2018

7-9/2017

Muutos

1-9/2018

1-9/2017

Muutos

Liikevaihto,   M€

147

127

15 %

636

567

12 %

Liikevoitto,   M€

0

-4

 

69

48

46 %

Liikevoitto,   %

 

 

 

10,9

8,4

30 %

Voitto ennen   tilinpäätössiirtoja, M€

-4

-9

 

53

31

71 %

Investoinnit,   M€

17

17

-2 %

43

62

-30 %

Omavaraisuusaste,   %

-

-

 

73

72

1 %

Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava   12 kk), %

-

-

 

4,2

2,0

110 %

Henkilöstön   määrä 30.9.

-

-

 

1 093

1 191

-8 %

Taseen   loppusumma, M€

-

-

 

2 687

2 677

0 %

 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA HEINÄ-SYYSKUUSSA

• Helen palkittiin yhtenä maailman parhaista energia-alan brändeistä kansainvälisessä energia-alan CHARGE-brändikilpailussa. Palkitut brändit valittiin asiantuntijapaneelin, asiakastutkimuksen ja riippumattoman analyysin tulosten perusteella. Helen oli mukana kilpailun suurimmassa, tunnettujen brändien sarjassa. Sarjan muut palkitut ovat kanadalainen Enmax, italialainen Alperia ja saksalainen Innogy. Sarjan parhaana palkittiin saksalainen energiajätti E.ON.

• Helenin kaukojäähdytyksen tuotanto nousi heinäkuussa ennätyskorkealle tasolle, kun asiakkaiden jäähdytystarve nousi yli kolminkertaiseksi edelliseen kuukauteen verrattuna. Ero on huomattava myös aiempien vuosien kesiin. Esimerkiksi vuoden 2017 heinäkuuhun verrattuna jäähdytyksen tarve tuplaantui. Jäähdytystä tuotettiin täydellä teholla Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitoksissa ja Salmisaaren voimalaitoksella. Apuna olivat lisäksi Helenin maanalalaiset jäähdytysvarastot.

• Apulaispormestari Anni Sinnemäki vihki käyttöön Helenin maanalaisen lämpö- ja jäähdytyslaitoksen, joka sijaitsee Esplanadin alla. Laitoksen isoilla lämpöpumpuilla tuotetaan kaukolämpöä ja -jäähdytystä, ja niillä otetaan talteen merkittävä määrä kiinteistöjen hukkalämpöjä hyödynnettäväksi lämmöntuotannossa. Lämpöpumput korvaavat fossiilisia polttoaineita Helenin energiantuotannossa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnia vuodessa.

• Helen Sähköverkko Oy:n verkossa Helsingin Katajanokalla oli heinäkuussa poikkeuksellisen pitkä sähkökatko, joka kesti noin 12 tuntia. Kyseessä oli Helsingin sähköverkossa harvinainen tilanne, jossa keskijänniteverkossa ilmeni samanaikaisesti kaksi vikaa. Helen Sähköverkko maksoi sähkökatkosta asiakkaille sähkömarkkinalain mukaisesti vakiokorvauksen.

• Salmisaaren voimalaitoksella tehtiin puhdistuspuhalluksia, joista aiheutui näyttäviä vesihöyrypilviä ja hetkellisesti myös kovaa ääntä.  Puhdistukset liittyivät kesällä toteutettuun isoon modernisointiprojektiin, jossa uusittiin höyrykattilan korkeapaineputkistoja. Helen panosti vahvasti projektin viestintään ja vuorovaikutukseen ja sai toiminnastaan positiivista palautetta.

• Helen toi sähköpyöräilijöille mahdollisuuden ilmaiseen sähköpyörän lataukseen aurinkoenergialla ja toteutti latausaseman Helsinkiin Allas Sea Poolin viereen. Sähköpyörien latausasema on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja toimii aurinkopaneelien ja sähkövaraston voimalla. Latausasema on osa EU:n mySMARTLife-hanketta ja sen toteuttamiseen käytettiin Helenin Ympäristöpennituotteen kautta kertyneitä varoja.

• Helen Sähköverkko Oy allekirjoitti Fingrid Oyj:n ja Helsingin kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen Helsingin alueen sähkönsiirtoverkkoratkaisua koskevan selvityksen tekemisestä. Keskeisenä ajatuksena on, että aikaistamalla Fingridin kantaverkon laajenemista Helsinkiin voitaisiin keventää Helen Sähköverkon 110 kV verkon kaapelointeja ja alentaa Helsingin kaupungille koituvia johtosiirtokustannuksia varsinkin Vihdintien bulevardiprojektin vaikutusalueella. Selvitys tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Huolimatta katsauskauden aikana vallinneesta korkeasta sähkömarkkinoiden hintatasosta lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan vaikeat sähköntuottajille.

Poliittiseen päätöksentekoon, energiamarkkinoihin ja talouteen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat liiketoimintaan ja sen suunnitteluun.

Helenin näkemyksen mukaan vahvan päästökaupan tulisi olla ensisijainen ohjausmekanismi päästöjen vähentämiseen EU:n alueella. Hallituksen esitys kivihiilen käytön kieltämisestä energiantuotannossa vuonna 2029 ja sen lisäksi suunniteltu veronkorotus sähkön ja lämmön yhteistuotannolle heikentäisivät toteutuessaan merkittävästi energiayhtiöiden mahdollisuuksia panostaa uusiin energiainnovaatioihin ja päästöjen vähentämiseen.

- Suomeen tarvitaan energiapolitiikkaa, joka vahvistaa Suomea energia-alan edelläkävijänä ja luo edellytykset kehittää uusia innovaatioita ja radikaaleja keinoja ilmastohaasteen ratkaisemiseksi. Hallituksen suunnittelemilla toimilla heikennetään mahdollisuuksiamme panostaa näiden uusien ratkaisujen kehittämiseen, sanoo Pekka Manninen.

Vuoden 2018 tuloksen ennakoidaan paranevan vuoden 2017 tasosta.

Lataa Helenin osavuosikatsaus.

Lue lisää aiheesta

Yritykset Hiilineutraalisuus