Uutinen / 12.11.2018

Kaikille avoin yleisötilaisuus Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista tiistaina 27.11.2018

Helen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Helsingin Tattarisuolle. Marraskuussa Uudenmaan ELY-keskus järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi selvityksen alla on uusien biolämpölaitosten rakentaminen Helsinkiin. Tavoitteena on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta on vuoden 2018 ajan tehty lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Arvioinnin tuloksia kuvaava YVA-selostus on valmistunut, ja hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus järjestää siitä yleisötilaisuuden

tiistaina 27.11.2018 Puistolan peruskoululla (Koudantie 2) klo 17.00 - 20.00.

YVA-tilaisuus on kaikille avoin eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua arvioinnin tuloksiin esittelypisteissä ja keskustella arvioinnin laatijoiden ja Helen Oy:n edustajien kanssa. Paikalle voi tulla milloin tahansa klo 17 – 20 välillä kiertelemään pisteitä.

YVA-selostus on nähtävillä 16.11.2018 - 11.1.2019 seuraavissa paikoissa:
Malmin kirjasto, Puistolan kirjasto sekä verkossa www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 11.1.2019.

Helenin tavoitteena korvata kivihiiltä energiantuotannossa

Helen suunnittelee uusien biolämpölaitosten rakentamista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys.

Suunnitteilla olevat lämpölaitokset tuottaisivat uusiutuvaa kaukolämpöä ja korvaisivat kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa. Lämpölaitokset käyttäisivät kestävistä lähteistä hankittuja biopolttoaineita, kuten pellettiä ja metsähaketta.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Helen investoi parhaillaan uusiutuvaan, hajautetumpaan kaupunkienergiaan, ja biolämpölaitokset ovat osa mittavaa investointiohjelmaa.

Faktat:

- Helen valmistautuu kivihiilestä luopumiseen vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti.
- Nopein tapa korvata kivihiili on biomassa, siksi Helen suunnittelee Helsinkiin uusia biolämpölaitoksia, jotka toteutettaisiin vaiheittain.
- Tattarisuon lisäksi suunnitteilla ovat alueet Vuosaaressa ja Patolassa.
- Tattarisuolle suunnitellaan hakelämpölaitosta, jonka kaukolämpöteho on 130 MW. Hakkeen lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita.
- Helen edellyttää niin biomassan kuin muidenkin polttoaineiden kaupassa sopimuskumppaneiltaan vastuullisuutta.
- Helenin tavoitteena on 100 % kestävä biomassa. Hankkimamme puupolttoaineet ovat joko kestävyyssertifioituja (esim. PEFC, FSC tai SBP) tai muulla tavoin alkuperävalvottuja.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Yritykset Hiilineutraalisuus