Uutinen / 1.2.2024

Helen aloittaa muutosneuvottelut Asiakkuudet ja palvelut sekä Lämpö ja jäähdytys -liiketoimintayksiköissä

Helen uudisti strategiansa vuonna 2023 tukemaan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vihreää siirtymää, joka toteutetaan joustoon ja kannattavuuteen keskittyen. Kannattavuus strategisena valintana varmistaa riittävät resurssit investoida vihreään siirtymään. Tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030. 

Lyhyellä aikavälillä luovumme kivihiilen käytöstä ja panostamme uusiutuvan sähkön tuotantoon. Keskipitkällä aikavälillä sähköistämme lämmöntuotantoamme, käytämme biomassaa ja tartumme uusiin kasvun mahdollisuuksiin. Pitkällä aikavälillä lisäämme lämmöntuotannon sähköistymistä ja luovumme polttamisesta vuoteen 2040 mennessä. 

Strategiauudistuksen myötä uudelleenorganisoiduimme tulosvastuullisiin liiketoimintayksiköihin. Kukin liiketoimintayksikkö täsmensi liiketoimintasuunnitelmiaan vastaamaan uutta strategiaa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Toiminnan suunnittelu pitkällä aikavälillä toi esiin kannattavuushaasteita osassa toimintoja. 

Helen aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat Asiakkuudet ja palvelut -liiketoiminnan Tuotehallinta- ja B2B myynti -yksiköitä sekä Lämpö ja jäähdytys -liiketoiminnan Talotekniset asiakasratkaisut ja etähallinta -työyksiköitä. Muutosneuvottelut eivät koske muuta Heleniä. Muutosneuvottelujen piirissä on noin 76 henkilöä. Arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 52 työsuhteen päättymiseen. Näillä sopeuttamistoimilla Helen tavoittelee liiketoimintojen kannattavuutta vuonna 2025. Muutosneuvottelut käynnistyvät 2. helmikuuta ja niiden arvioidaan päättyvän helmikuun lopussa.