Salmisaaren voimalaitos valmistautui vuoden 2014 aikana pelletinpolton aloittamiseen. Ensimmäiset pelletit paloivat kivihiilen joukossa vuodenvaihteessa 2014-2015. 

Pellettisiilot saapuivat Salmisaareen kesällä 2014

Pellettisiilojen perustusten rakentaminen aloitettiin Salmisaaren voimalaitoksella talvella 2014. Toukokuussa alkoivat laiteasennukset voimalaitoksen sisäosissa, ja kesäkuussa pystytettiin kaksi isoa pellettisiiloa Salmisaaren voimalaitoksen pihamaalle.

Kumpaankin siiloon mahtuu 1000 kuutiota pellettiä. Siilojen halkaisija on 10 metriä, ja niiden katto nousee yli 20 metrin korkeuteen.

- Salmisaaren voimalaitoksessa ryhdytään polttamaan puupellettiä kivihiilen joukossa 5-7 prosentin osuudella. Tällöin voimalaitokselle tulee kulkemaan 5-7 pellettirekkaa vuorokaudessa, projektipäällikkö Teemu Nieminen kertoo.

Voimalaitosalueelle rakennettiin myös vastaanottorakennus ja kuljettimet, joilla puupelletit annostellaan ja syötetään kivihiilen joukkoon ennen hiilimyllyjä. Pelletinpolttoa päästiin kokeilemaan vuodenvaihteessa 2014-2015.

Pelletinpolttokokeita Hanasaaressa

Myös Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan vastaavanlainen järjestelmä jatkuvan pelletinpolton aloittamiseksi. Hanke sai rakentamisen vaatimat luvat syksyllä 2014, ja rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2015. Laitteisto valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Kuluneen vuoden keväällä Hanasaaren voimalaitoksessa tutkittiin hiukkas- ja kaasupäästöjä tavalla, jollaista ei ollut tehty aiemmin missään maailmassa. Savukaasu- ja hiukkasmittauksissa seurattiin pelletin ja kivihiilen seospoltosta syntyviä palamistuotteita voimalaitoksen tulipesästä ilmakehään saakka.

Helen testasi keväällä 2014 Hanasaaressa myös uusia pellettilaatuja: paahdettuja ja höyrykäsiteltyjä pellettejä sekä teollisuuslaadun pellettejä. Useiden pellettilaatujen rinnakkainen koeohjelma oli ainutlaatuinen teollisessa mittakaavassa.

Pelletinpolton savukaasuja mitataan ainutlaatuisella tutkimuksella Hanasaaren voimalaitoksessa keväällä 2014. Kattilan tulipesästä otetaan savukaasunäytteitä. Mittalaitekopissa on reaaliaikainen mittalaitteisto, jolla mitataan hiukkasten lukumäärä ja kokojakauma.Jo aiemmin tehdyissä pelletinpolttokokeissa selvisi, että nykyisillä laitteilla kivihiiltä voidaan korvata pelletillä 5-7 prosenttia kattilan polttoainetehosta.

- Hiilijauhimia ei ole suunniteltu puun jauhamiseen, ja siksi pellettejä ei voi lisätä liikaa. Mylly ei pystyisi jauhamaan hiiltä tarpeeksi hienoksi, jotta se palaisi kattilassa, Teemu Nieminen kertoo.

- Testaamme myös Salmisaaressa pellettien määrän ja kivihiilen suhdetta löytääksemme optimiratkaisun. 5-7 prosentin osuudella pellettejä kuluisi Salmisaaressa ja Hanasaaressa yhteensä noin 100 000 tonnia vuodessa, Nieminen jatkaa.

Pelletit Vapon tehtailta

Puupelletit Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksille toimittaa Vapo. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa merkittäviä. Puupellettejä valmistetaan muun muassa sahojen sivutuotteista, ja niiden polttaminen on määritelty CO2-neutraaliksi.

Vapon toimittama pelletti on suomalaista alkuperää, ja sillä korvataan ulkomaista kivihiiltä. Helsinkiin tullaan toimittamaan pellettiä neljältä Vapon Suomessa sijaitsevalta tehtaalta.

Pelletinkäytön lisääminen on osa Helenin kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää ensi vuonna Helsingin Energian kehitysohjelman investoinneista. Päävaihtoehtoina on kasvattaa pellettien osuus Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla 40 prosenttiin tai rakentaa Vuosaareen uusi monipolttoainevoimalaitos, joka käyttäisi pääpolttoaineenaan haketta.