Helen rakensi Sakarinmäen koulukeskukseen Östersundomiin uusiutuvan energian lämmitysratkaisun, joka saatiin kokonaisuudessaan käyttöön elokuussa 2014.

Sakarinmäen koulussa toimii hybridilämmitysjärjestelmä

Hybridilämmitysjärjestelmän muodostavat maalämpö, aurinkolämpö, lämpökeskus ja lämmön varastointi yhdessä. Sakarinmäen koulukeskuksen lämmitysratkaisun rakentaminen on Helenin pilottihanke, jossa testaamme uudenlaisia energiaratkaisuja, ja se on samalla ensimmäinen askel laajemmasta Östersundomiin sijoittuvasta kokeilusta.

Lämpöä auringosta

Kesäkuussa 2014 Sakarinmäen koululle asennettiin 16 aurinkolämpökeräintä, joiden yhteispinta-ala on 160 neliömetriä. Lisäksi asennettiin kaksi 4000 litran varaajaa aurinkolämmön varastointiin.

Aurinkolämpö täydentää koulua lämmittävää hybridiratkaisua. Maalämpöjärjestelmän 21 porareikää porattiin jo edellisvuonna.

- Maalämpö saatiin käyttöön tammikuun 2014 alussa, ja se on ollut tuotannossa siitä lähtien. Aurinkolämpö oli helppo integroida hybridilämmitysjärjestelmään, projektipäällikkö Jaakko Tiittanen kertoo.

- Kesällä lämpöä oli liikaakin, ja kulutus ja aurinko eivät kohdanneet. Syksyn aikana järjestelmään tehtiin vielä pieniä viimeistelyjä, jotta lopulliset säädöt saatiin kohdilleen, hän jatkaa.

Talvisin maalämpöä ja aurinkolämpöä täydentää kevytöljykäyttöinen lämpökeskus. Kuluneen vuoden maaliskuussa koulun lämpökeskuksessa alettiin polttaa bioöljyä. Kevään ja syksyn aikana testattiin bioöljyn ja polttoöljyn sekoituksen toimivuutta ja vaikutuksia.

Koko järjestelmä saatiin kaikilta osin käyttöön elokuussa 2014, kun koulut alkoivat. Alkuperäinen tavoite tuottaa 80 prosenttia koulun lämmityksestä uusiutuvilla täyttyi, ja elokuun jälkeen jopa ylittyi. Elokuusta lähtien noin 80 prosenttia koulun käyttämästä lämmöstä on tuotettu maalämpöpumpuilla ja aurinkokeräimillä ja loput pääosin bioöljyllä lämpökeskuksessa.

Reaaliaikaista tietoa

Ssakarinmäen lämmöntuotantoSyksyllä 2014 toteutimme Sakarinmäen kouluun näytöt, joilta oppilaat ja opettajat voivat seurata reaaliaikaisesti, kuinka paljon maalämmöstä, aurinkokeräimistä ja lämpökeskuksesta saadaan energiaa, ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi lämpimiksi suihkuiksi muutettuna. Samoja tietoja voi tarkastella myös Helenin nettisivuilta.

Helen on ottanut Sakarinmäen koulun oppilaat ja opettajat alusta asti mukaan ideoimaan, kuinka energia tuodaan näkyväksi osaksi koulun arkea ja opetusta. Olemme järjestäneet opettajille ja oppilaille useita työpajoja, joissa on ideoitu, kuinka energia-asiat voidaan tuoda opetukseen.

Sekä oppilaat että koulun henkilöstö ovat ottaneet innostuneesti vastaan uuden lämmitysjärjestelmän mukanaan tuomat opit. Energiantuotantoon liittyvät asiat tulevat tutuiksi, kun oman koulun lämmitysjärjestelmän tuotanto- ja kulutustietoja tarkastellaan eri oppiaineiden tunneilla.