Helen työskentelee aktiivisesti nolla tapaturmaa -tavoitteen eteen. Kaksivuotinen työsuojelun kehittämishanke Tapaturmaton Helen käynnistettiin tammikuussa 2014.

Tavoitteena tapaturmaton HelenHankkeen tarkoituksena on osallistaa koko Helenin henkilöstö ottamaan huomioon sekä oma että muiden työturvallisuus sekä parantaa esimiesten työturvallisuuden johtamisen valmiuksia.

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa päästiin hyvään vauhtiin. Työtä turvallisuuden eteen tehdään muun muassa eri aihealueisiin keskittyvissä työturvallisuustyöryhmissä.

- Se miten hyvin saimme väkeä työryhmiin, yllätti positiivisesti, vaikka työtä tehdäänkin oman toimen ohessa. On myös mahtavaa huomata, miten asennoituminen työturvallisuuteen on muuttumassa, ja tietämys kasvanut, sanoo projektin vetäjä Rolf Karlsson.

Johto mukana ja henkilöstö aktivoitunut

Vuoden 2014 aikana Helenissä saatiin valmiiksi Työturvallisuusjohtamisen perusvaatimukset, ja ne otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Säännöksessä määritellään, kuinka oman henkilöstön ja ulkopuolisen urakoitsijan henkilöstön tulee vähintään toimia työturvallisuusasioissa Helen Oy:n toimipaikoissa ja työkohteissa työskennellessään.

Vuoden aikana työstettiin myös Työturvallisuuden ehdottomat pelisäännöt, jotka otetaan käyttöön vuonna 2015.

Rolf Karlsson kertoo, että suojavarusteet ja työvälineet ovat Helenissä täysin kunnossa, mutta asennoitumista ja ennakointia sekä turvallisuusnäkökohtien huomioimista työnsuunnittelussa voidaan vielä parantaa.

- Projektin myötä työturvallisuus on nostettu esille. Helenin johto on mukana, ja henkilöstö on aktivoitunut. Asennoituminen työturvallisuuteen on parantunut ja matkalla hyvään suuntaan, kertoo työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Jouni Kekki.

Enemmän turvallisuushavaintoja

Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi vuonna 2014 huomattavasti edellisistä vuosista.

- Projektin ansiosta työturvallisuudesta on alettu keskustella, ja sitä on alettu huomioida paremmin. Sen kehittämiseen on saatu osallistumaan aiempaa enemmän henkilöitä, Rolf Karlsson kertoo.

- Hankkeen myötä työturvallisuuden, yhteisten toimintatapojen ja toimintamallien tärkeys sekä Helenin kokonaisedun ymmärrys on parantunut, Karlsson jatkaa.

Tapaturmaton Helen -hanke jatkuu myös vuonna 2015.

Työtapaturmataajuus Helen-konsernissa

 Tapaturmia/milj. työtuntia
2010 16.7
2011 16.9
2012 11.0
2013 10.1
2014 9.2