Avoimuutta ja yhdessä tekemistä 

Hyvä vuorovaikutus tarkoittaa meille avointa viestintää ja yhdessä tekemistä. Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan hiilineutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Tavoitteenamme on saada sidosryhmämme entistä tiiviimmin mukaan mm. vastuullisuustyöhön, asiakasarvon määrittelyyn ja tulevaisuuden energiapalvelujen visiointiin.

Vuorovaikutus on yhdessä tekemistä