Lukiolaisten Safari-leiri on tapa tuoda nuoret ja yritykset yhteen hakemaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Safarilaisia 2014Helenille Safarista on muodostunut toimiva tapa löytää yhteiskuntavastuuseen konkreettisia ratkaisuja, joilla luodaan yhteistä arvoa asiakkaille, ympäröivälle yhteisölle ja löydetään keinoja erottautua kilpailijoista. Jo toista kertaa Helenissä järjestetyn Safarin aiheena 6.-13.6. oli energiafiksu elämäntapa.

Yhteistyötä tehtiin viikon ajan innolla, jonka vain nuoret voivat tuoda yrityselämään. Saimme nuorilta hyvät eväät innostaa helsinkiläisiä nuoria energiafiksuihin arjen ratkaisuihin.

Safarin eli nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen leirin ovat kehittäneet Avanto Helsinki ja Osuuskunta Torstai. Kesän aluksi noin kymmenen nuoren Safari-ryhmä loi Helenille keinoja kehittää energiafiksuja elämäntapoja nuorten keskuudessa.

Saatuaan asiantuntijoilta pikakasteen energiantuotannon ja -käytön perusteisiin safarilaiset hajaantuivat ympäri Helsinkiä havainnoimaan energiankäytön tapoja pääkaupungin katukuvassa. Nuoret haastattelivat ihmisiä ja ottivat valokuvia. Sitten oli aika tuulettaa havaintoja ja ideoita Helenin asiantuntijoiden kanssa työpajassa, jossa töitä tehtiin innostuneina ja hurjiakaan ideoita kaihtamatta.

Safarilaisia työn touhussaMitä välii? Siihen pitää vastata

Loppuraportissaan lukiolaiset toivat pöytään konkreettiset ehdotukset energiafiksujen elämäntapojen edistämiseksi. Viestintään nuoret toivoivat vertailukelpoisia tietoja, kannustavuutta ja puhuttelevuutta. ”Energiansäästöä ei voi perustella nuorille pelkästään taloudellisesti.

Nuoret tarvitsevat tietoa siitä, mitä merkitystä energiansäästöllä on yhteiskunnalle. Ilmastonmuutoksesta on puhuttava painokkaammin”, oli nuorten viesti meille. Lisäksi muistutettiin, että yllätyksellisyys on avainasia viestien perillemenossa.

Nuoret pohtivat energiafiksuutta myös ruoan näkökulmasta. Hukkaruokaa vastaan löydettiin monia vaikuttamisen tapoja. Energiafiksussa liikenteessä nuoret näkivät sähköavusteisen pyöräilyn ja sähköpyöräilyn porttina sähköiseen liikenteeseen. Lisäksi nuoret ideoivat älypuhelinsovelluksen energiafiksujen elämäntapojen vaikutusten seurantaan.

Viikon päättyessä kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että toimintatapa oli hyvä. Asiantuntijat kiittivät nuorten kykyä hahmottaa monimutkainen energiakokonaisuus ja tuoda siihen vaikuttamisen tapoja, joita voimme hyödyntää vuoropuhelussa nuorten ja koko kaupunkiyhteisön kanssa.

Nuoret pitivät Heleniä poikkeuksellisena energiayhtiönä, jossa nähdään koko energiafiksuuden kaari tuotannosta käyttöön.

Safarilaisia työn touhussaPyöräilemällä energiaremonttirahat

Safarilaiset järjestivät 29.3. Energiatorilla Earth Hour -tapahtuman, jossa nuoret polkivat kilpaa sähköpyöriä. Pyöräilytapahtuman päätteeksi Helen lahjoitti 5000 euroa nuorisotila Hapen energiaremonttiin, jonka nuoret itse toteuttivat.

Lisäksi safarilaiset ideoivat Energiatorille Sadonkorjuu-tapahtuman, jossa asiakkaamme ideoivat kaupunkiviljelyn kehittämisen ja hukkaruoan vähentämisen keinoja.

Yhteistyö safarinuorten kanssa jatkuu. Safari on innovaatioiden ja ratkaisujen luomista yhdessä nuorten kanssa. Suhteellinen kilpailuetu voi löytyä osallistavasta yhteiskuntavastuusta, kun kullekin asiakas- ja sidosryhmälle luodaan omat osallistamisen tapansa, jotka auttavat muun muassa hiilineutraaliuden saavuttamisessa.