Pörssisähkö Yritys

Pörssisähkö Yritys on Helenin sähkösopimus toimitusvelvollisuuden* piirissä oleville asiakkaille. Sopimuksen energiahinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin markkinahinnan mukaan, joten yritys tai taloyhtiö voi säästää ja vaikuttaa suoraan maksamaansa sähkön hintaan ohjaamalla ja optimoimalla sähkönkäyttöään edullisille tunneille.

Pörssisähkö Yrityksen hinta 1.6.2024 alkaen: spot-hinta + marginaali 0,39 snt/kWh, perusmaksu 3,95 €/kk.

Tilaa nyt

Kuka voi hankkia Pörssisähkö Yritys -sopimuksen?

Pörssisähkö Yritys on sähkösopimus, jonka voivat tilata Helenin toimitusvelvollisuuden* piirissä olevat taloyhtiö- ja yritysasiakkaat. Tarkistamme, että tilaaja on oikeutettu solmimaan Pörssisähkö Yritys -sopimuksen. Mikäli osoittautuu, että asiakkuusehdot eivät täyty, varaamme mahdollisuuden irtisanoa sopimuksen. Muille kuin toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville tarjoamme Spot-sähköä.

(*Toimitusvelvollisuus tarkoittaa Helen Sähköverkon jakelualueella sijaitsevaa käyttöpaikkaa, jonka sähkön vuosikulutus on enintään 100 000 kWh/vuosi tai pääsulake korkeintaan 3 x 63 A.)

Sopimuksen tiedot

Pörssisähkö Yritys -sopimuksen hinta hinta on aina markkinahinnan mukainen, sillä sopimuksen hinta seuraa tunneittain toteutuneita sähköpörssin energiahintoja. Pörssisähkö Yritys on alkuperältään Suomen tuotantojakauman mukaista sekasähköä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla.

Pörssisähkö Yritys

Pörssisähkö Yritys on Helenin sähkösopimus toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille. Sopimuksen energiahinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin markkinahinnan mukaan.

Pörssisähkö Yrityksen hinta 1.6.2024 alkaen: spot-hinta + marginaali 0,39 snt/kWh, perusmaksu 3,95 €/kk.

Spot-hinta +
0,31 snt/kWh
Perusmaksu 3,17 €/kk
Tilaa nyt

Lisätiedot

Pörssisähkö Yritys -sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta ja energiahinnasta.

Energiahinta muodostuu tunneittain toteutuneesta sähköpörssin tuntihinnasta, johon lisätään marginaali. Energiahinta määräytyy jokaiselle vuorokauden tunnille erikseen, joten laskutettava hinta perustuu yrityksen tai taloyhtiön energiankulutukseen kyseisen tunnin aikana. Sähkönkulutuksella voi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen hyödyntämällä ne vuorokauden tunnit, jossa energiahinta on alhaisempi. 

Sähkösopimuksen perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka ei ole riippuvainen sähkönkulutuksen määrästä. Voit tarkistaa voimassa olevan perusmaksun sopimustiedoilta, jotka löydät Yritys Helen -palvelustamme.

Yrityshinnat ovat arvonlisäverottomia (ALV 0 %).


Laskusta näet kuukauden toteutuneen keskihinnan. Kuukaudessa on noin 720 tuntia, joista jokaiselle muodostuu oma hinta. Siksi niitä ei näytetä erikseen laskulla. Keskihinta saadaan, kun painotetaan kuukauden jokaisen tunnin hinta kyseisen tunnin energiankäytöllä.

Näet yrityksesi tai taloyhtiösi toteutuneen kulutuksen sekä yhteenvedon toteutuneesta hinnasta sähkölaskulta.

Yritys Helenissä voit seurata sähkön käyttöäsi jopa tuntitasolla ja hoitaa helposti sopimusta koskevan asioinnin. Palvelu on ilmainen.

Kirjaudu Yritys Heleniin

Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperä perustuu Suomessa tuotetun sähkön tuotantojakaumaan, josta on vähennetty alkuperältään varmennettu uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö. 

Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö on 471,3 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 0,6 mg/kWh. Katso myös kaiken myydyn sähkön alkuperä ja ominaispäästöt.

Energiamuoto %
Ydinvoima 18
Fossiiliset 70
Uusiutuvat 12