Artikkeli / 17.8.2022

Mistä sähkön hinta muodostuu? - 3 asiaa

Sähkön hinta jakautuu kolmeen lähes yhtä suureen osaan: sähköenergiaan, sähkönsiirtoon ja sähköveroon. Näistä jokainen, yhdessä oman sähkönkulutuksesi kanssa, vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen. Lue, mitä termeillä tarkoitetaan ja miksi sähkön hinta on nyt nousussa.

1. Sähköenergia

Sähköenergian eli myyntihinnan määrittelee sähkönmyyjä, kuten Helen. Myyntihinta on ainoa osa sähkölaskusta, jonka voit kilpailuttaa. Sähkön myyntihintaan vaikuttavat muun muassa energian tuotantokustannukset ja pohjoismaisen sähköpörssin hinnat.

Mistä sähköenergian hinta muodostuu? Sähköenergian myyntihinta koostuu kahdesta osasta: kulutusmaksusta (snt/kWh), joka määräytyy käyttämiesi kilowattituntien mukaan sekä perusmaksusta (€/kk), joka sisältää sähkönmyyjän kiinteitä kustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi laskutukseen ja laskujen lähettämiseen liittyvät kustannukset.

2. Sähkönsiirto

Sähkönsiirron hoitaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon. Sähköverkkoyhtiösi siirtää sähkön kotiisi ja varmistaa, että sähköverkko toimii aina ja kaikissa olosuhteissa. Helsingissä sähkönsiirrosta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Siirtomaksuilla ylläpidetään, huolletaan ja kehitetään tuhansia kilometrejä pitkää sähköverkkoa. Siirtomaksulla rahoitetaan investointeja uuteen sähköverkkoon, ylläpidetään verkon asiakaspalvelua ja sähkön kulutuksen mittaamista sekä maksetaan korvaus valtakunnallisesta sähkön siirrosta. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkön siirtotuote määräytyy sulakekoon mukaan. Sähkönsiirtohinta koostuu kahdesta osasta: perusmaksusta (€/kk) sekä mitatun sähkönkulutuksen mukaisesta siirtomaksusta (snt/kWh). Omalla sähkönkäytölläsi voit siis vaikuttaa myös sähkönsiirtokustannuksiin. 

3. Sähkövero

Maksat sähköveroa sähkönkulutuksesi mukaan ja paikallinen sähköverkkoyhtiösi laskuttaa sähköveron siirtohinnan kanssa. Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköverosta. Verojen osuus koko sähkölaskusta on noin kolmannes.

Miksi sähkön hinta on nousussa?

Sähkön markkinahintaan vaikuttavat useat sähköyhtiöstä riippumattomat tekijät, kuten esimerkiksi;

  • polttoaineiden kustannukset,
  • päästöoikeuksien hinnat,
  • vesivarantojen tilanne,
  • energian tarjonta,
  • kysyntä koko Euroopan tasolla,
  • maailman poliittinen, geopoliittinen ja taloudellinen tilanne.

Sähkön markkinahinta on nyt poikkeuksellisen korkealla, sillä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt epävarmuutta energiamarkkinoilla. Lisäksi sähkön hankintakustannukset ovat nousseet raaka-aineiden ja päästöoikeuksien korkeiden markkinahintojen vuoksi.

Lisäksi sähkön hintaa nostavat erityisesti koronan myötä Euroopassa alas ajettu fossiilinen energiatuotanto ja sähkön kysynnän kasvu, kun talous jälleen piristyi. Myös Keski-Euroopan ja erityisesti Saksan päätökset vähentää ydinvoimaa ovat vaikuttaneet sähkön kokonaistuotantomääriin. Nyt sähkön kysynnän kasvettua erityisesti teollisuudessa tuotantokapasiteettihaasteet vaikuttavat siihen, että pörssisähkön hinta nousee.

Miten voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen?

Kiinnittämällä huomiota arjen pieniin valintoihin, voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen. Alla muutama esimerkki:

  •  Jo yhden asteen lasku huonelämpötilassa vähentää lämmityskuluja 5 %.
  • Pyykinpesukoneen sähkönkulutus puolittuu, kun lasket pesulämpötilan 60 asteesta 40 asteeseen
  • Energiankäyttöä seuraavien palvelujen, kuten Oma Helen -palvelun (kuluttajille) ja Yritys Helen -palvelun (yrityksille) avulla voit tarkastella sähkönkäyttöäsi, optimoida kulutustasi datan pohjalta ja siten säästää niin rahaa kuin energiaakin.

Tutustu muihin energiansäästön vinkkeihin täältä!

Lue lisää aiheesta

Fiksu energiankäyttö