Sopimusehdot - Markkinahintasähkö

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sähköenergiahinta päivittyy kuukausittain ja perustuu Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin kunkin kuukauden kuukausituotteiden päätöskurssien keskihintaan ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva marginaali (c/kWh). Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu. Kuukausihintamuutokset ilmoitetaan edellisen kuukauden 15. pv tai sitä edeltävänä arkipäivänä osoitteessa: www.helen.fi/markkinahintasahko.

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Sopimukseen Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Markkinahintasähkö-tuotteen kuukausittainen energiahinta määräytyy Nasdaq Commodities -sähköpörssin noteerauksista. Hinnanmääräytymisperiaate (esimerkkinä kesäkuu 2015): Kesäkuun hinta ilmoitetaan asiakkaille 15.5. Hinta määräytyy kesäkuun kuukausituotteiden päätöskurssien noteerauksista 15.4. -14.5. väliseltä ajalta sekä marginaalista. Systeemihintatuotteen (ENOMJUN) päätöskurssien keskiarvo ja alue-erotuotteen (SYHELJUN) päätöskurssien keskiarvo lasketaan yhteen ja tähän lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali. Kuukausihintamuutokset ilmoitetaan www.helen.fi/markkinahintasahko -sivulla edellisen kuukauden 15. pv tai sitä edeltävänä arkipäivänä. (Tällöin päätöskurssien keskiarvojen laskentajakso muuttuu vastaavasti.)

Helenillä ei ole velvollisuutta solmia uutta Markkinahintasähkö-sähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Tarjous on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A. Jos pääsulakkeesi on yli 63 A, ota yhteyttä palvelunumeroomme 09 617 8080. Mikäli nykyinen sähkösopimuksesi on toisen henkilön nimissä, tulee hänen tehdä sähkötilaus.

Toimitusaika

Sopimus tulee voimaan kulloinkin voimassa olevin ehdoin ja hinnoin jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä toivotusta myynnin aloituksesta. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse. 

Sähkön siirto ja mittaus

Helenille irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta ja mittauksesta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.  Aika- ja kausisähköllä on käyttöpaikassa oltava 2-aikainen mittaus. Mikäli tarjottu tuote ei sovellu jakeluverkonhaltijan käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Helenillä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva tuote.

Laskutus

Asiakasta laskutetaan asiakkaan valitseman laskutusrytmin mukaan.

Sovellettavat ehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti tuotekohtaisia ehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkönmyynti- tai toimitusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.helen.fi/sahkonmyyntiehdot ja www.helen.fi/sahkontoimitusehdot. Näiden lisäksi sovelletaan Helen Oy:n kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa.

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja ja hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, minkä lähetämme sopimusvahvistuksen mukana, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa.
Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostitse.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä: helen.fi/henkilötiedot