Sopimusehdot - Pörssisähkö

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sähköenergian hinta perustuu sähköpörssin spot-hintaan, johon lisätään marginaali. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus on asiakkaan puolesta irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Pörssihintasähkö-tuotteen energiahinta määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittaman Suomen hinta-alueen hinnasta siten, että tuntihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali. Sähkönhinta muodostuu tunneittain toteutuneen pörssihinnan ja sähkönkäytön perusteella. Pörssihintasähkö edellyttää, että käyttöpaikassa sähkö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Jos sähkönkäyttöä ei mitata ja rekisteröidä tunneittain, saadaan kuukauden energian keskihinta painottamalla hinnat tunneittain jakeluverkonhaltijan asiakkaalle valitseman tyyppikuormituskäyrän arvoilla. Näin saatuun arvoon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali.

Helenillä ei ole velvollisuutta solmia uutta Pörssihintasähkö-sähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Tarjous on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A. Jos pääsulakkeesi on yli 63 A, ota yhteyttä palvelunumeroomme 09 617 8080. Mikäli nykyinen sähkösopimuksesi on toisen henkilön nimissä, tulee hänen tehdä sähkötilaus.

Toimitusaika

Sopimus tulee voimaan jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä toivotusta myynnin aloituksesta. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse.

Sähkön siirto ja mittaus

Helenille irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta ja mittauksesta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Aika- ja kausisähköllä on käyttöpaikassa oltava 2-aikainen mittaus. Mikäli tarjottu tuote ei sovellu jakeluverkonhaltijan käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Helenillä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva tuote.

Laskutus

Asiakasta laskutetaan asiakkaan valitseman laskutusrytmin mukaan.

Toimitusehdot

Helenin sähkönmyyntiehdot

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, minkä lähetämme sopimusvahvistuksen mukana, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa.
Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä: helen.fi/henkilötiedot