Uusiutuva energia -sopimusehdot

Uusiutuva energia on lisäpalvelu, joka päivittää valitun Helenin sähkösopimuksen perusteella toimitettavan sähkön 100 % uusiutuvaksi energiaksi. Sopimuksen mukaan toimitettavan sähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperäjärjestelmän mukaisesti.

1. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Uusiutuva energia on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Helenillä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Helenillä on oikeus purkaa lisäpalvelusopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Helenin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa. Uusiutuva energia ei korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

2. Lisäpalvelun hinta ja tietojen soveltaminen laskutuksessa

Uusiutuvan energian kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu sekä c/kWh hinta laskutetaan sähkölaskun yhteydessä.

3. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Uusiutuvan energian hinta ja sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kulloinkin voimassa oleva hinta on nähtävillä osoitteessa helen.fi/yritykset/sahko/uusiutuva-energia. Helenillä on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 2 viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa osoitteessa helen.fi/yritykset/sahko/uusiutuva-energia.

Helen voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 2 viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Helen varaa oikeuden ilmoittaa näistä muutoksista ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan laskutusosoitteeseen.

4. Muut ehdot

Uusiutuva energia voidaan tehdä yritysasiakkaalle. Tähän sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja sen jälkeen Helenin yrityssopimusten sähkönmyyntiehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2014 ja STE 2019).