Koncernledningen har till uppgift att stödja Helsingfors Energis och dess dotterbolags verkställande direktörer vid behandlingen av ärenden, kommunikationen och beredningen av beslut. 

Juha-Pekka Weckström VD
Markku Saukkonen Direktör, HelenEngineering
Markus Lehtonen Direktör, Strategi och lösning
Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer Skicka e-post
040 027 6660
Harri Mattila Direktör, Energianskaffning och partihandel
Jaana Eklund Ledande jurist Skicka e-post
0400 499 444
Sari Mannonen Direktör, Lösningsverksamheten
Timo Aaltonen Direktör, Produktion och Egendom
Anu-Elina Hintsa Direktör, Försäljning och Kundservice
Dela: