Koncernledningen har till uppgift att stödja Helsingfors Energis och dess dotterbolags verkställande direktörer vid behandlingen av ärenden, kommunikationen och beredningen av beslut. 

Marko Riipinen Direktör, Försäljning och kundtjänst
Markku Saukkonen Direktör, HelenEngineering
Markus Lehtonen Direktör, Strategi och lösning
Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer Skicka e-post
040 027 6660
Harri Mattila Direktör, Energianskaffning och partihandel
Jaana Eklund Ledande jurist Skicka e-post
0400 499 444
Dela: