Information till nuvarande kunder

Vi betjänar dig i alla ärenden som rör fjärrvärme. På den här sidan hittar du information om fjärrvärmeverksamhet, förändringar och övervakning av användning.

Följ energianvändningen i ditt hem på Oma Helen

Oma Helen ger information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Det kostar ingenting att använda tjänsten.

Logga in via webb 

Seuraa kodin energiankäyttöä Oma Helenissä

Information till fjärrvärmekunder

Kaukolampolaitteet-ja-laiteuusinnat_740x366.jpg

Fjärrvärmeequipment och förnyelser

Lär dig om komponenterna i fjärrvärmesystemet och anvisningar för att justera och använda dem effektivt.

Läs mer

Kaukolammon-muutostyot_740x366.jpg

Ändring av fjärrvärmeledningar

Vill du beställa en modifiering för fjärrvärmekablar eller mätcentraler? Kontakta oss minst tre månader före arbetets start.

Ta kontakt

Jakelukeskeytykset-ja-tyomaat_740x366.jpg

Avbrott och byggarbetsplatser

Vi utvecklar fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.

Läs mer

Priser

Se aktuella priser för fjärrvärme.

Läs mer