Information till nuvarande kunder

Vi betjänar dig i alla ärenden som rör fjärrvärme. På den här sidan hittar du information om fjärrvärmeverksamhet, förändringar och övervakning av användning.

Följ energianvändningen i ditt hem på Oma Helen

Oma Helen ger information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Det kostar ingenting att använda tjänsten.

Logga in via webb 

Seuraa kodin energiankäyttöä Oma Helenissä

Information till fjärrvärmekunder

Fjärrvärmeequipment och förnyelser

Lär dig om komponenterna i fjärrvärmesystemet och anvisningar för att justera och använda dem effektivt.

Läs mer

Ändring av fjärrvärmeledningar

Vill du beställa en modifiering för fjärrvärmekablar eller mätcentraler? Kontakta oss minst tre månader före arbetets start.

Ta kontakt

Avbrott och byggarbetsplatser

Vi utvecklar fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.

Läs mer

Priser

Se aktuella priser för fjärrvärme.

Läs mer