Laddning av elbilar för företag

Du får allt som behövs för installation av laddstationer enkelt och tryggt från samma pålitliga leverantör.

Ta kontakt

Har din arbetsgivare laddningsstationer från Helen på sin egendom?

Allt från ett och samma ställe

Vi ser till att anskaffningen av laddstationer sker smidigt från kartläggning till installation.

Synlighet för ditt företag

Om du vill kan du göra ditt företag synligt för elbilister. Helens tjänst visar din laddstation i karttjänster och navigatorer som en del av det riksomfattande laddningsnätverket.

Sähköauton lataus

Hur kommer jag i gång med samarbetet?

Kartläggning

Ta kontakt så kartlägger vi hur en lämplig laddningslösning skulle se ut.

Fundament

Kunden ordnar med elmatning och fundament för laddstationen enligt Helens instruktioner.

Leverans och ibruktagande

Helen levererar laddstationen. Kunden eller Helen utför installationen enligt avtal.

Underhåll och service

Helen sköter underhållet och servicen av laddstationen enligt den servicemodell som ingår i avtalet. I Helens tjänst ingår också visning av laddstationen i karttjänster.

Ta kontakt