Ska du flytta?

Välja en lämplig elprodukt till ditt nya hem.

Beställ el

Vart skall elavtalet skickas?

Har du elvärme?

Handla för ett husbolag eller företag.

Elavtal till ditt nya hem genast

Du får elavtalet genast och vi sköter om att ditt gamla elavtal avslutas.

Läs mera

Flyttanmälan för nuvarande kund

Överför enkelt ditt elavtal till ditt nya hem genom att göra en flyttanmälan. Vi säljer el över hela landet.

Gör flyttanmälan

Nytt elavtal på nätet

Teckna enkelt elavtal för ditt nya hem på nätet. Från oss beställer du el förmånligt och enkelt.

Beställ el

Prisvärd fjärrvärme

Fjärrvärme är det smartaste sättet att värma i Helsingfors. Kontakta oss för en offert.

Kontakta oss

Smart kylning

Fjärrkyla blir mer allmänt tillgänglig i Helsingfors. Vänligen kontakta oss för mer information. 

Kontakta oss

Frågor om räkningen?

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Ditt lokala nätbolag svarar för elöverföringen och fakturerar för den med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta har Helens elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Logga in på vår onlinetjänst där du kan ändra dina faktureringsuppgifter.

Onlinetjänster för elkunder

Via vår Onlinetjänst kan du välja ny betalningsdag för din elräkning. Om du har e-faktura ska du också göra ändringen i din nätbank. Obs. Du kan flytta fram betalningsdagen avgiftsfritt en gång per år. Följande gånger betalningsdagen flyttas fram med mer än 14 dagar debiterar vi 2 euro om framflyttningen görs via Onlinetjänsten och 5 euro om den görs via telefon. Betalningsdagen för en direktbetalningsfaktura kan inte flyttas. Dröjsmålsränta tas ut på fakturor som betalas efter den ursprungliga förfallodagen.

Flytta fakturans betalningsdag via onlinetjänsten

Dina räkningar finns i vår online-tjänst. Om du inte har registrerad till vår tjänster, kan du göra det med bankidentifiering.

ELENERGI
Med elenergi avses på räkningen den energi och den tjänst som elförsäljaren levererar. Den fakturerade energimängden grundar sig oftast på den elmängd (kWh) som använts under faktureringsperioden.

ELÖVERFÖRING
Elöverföringen produceras av det lokala nätbolaget. I Helsingfors är det Helen Elnät Ab. Elnätets uppgift är att överföra elen som producerats i kraftverken till användarna. Elnätet upprätthålls med avgifterna för elöverföringsprodukten. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

ELSKATT
Elskatt betalas för elförbrukningen. Skatten består av punktskatt på el samt försörjningsberedskapsavgift. Nätbolaget fakturerar elskatten i samband med överföringsavgiften och redovisar sedan skatten till staten.

KWH Kilowattimme
En wattimme (Wh) är en energienhet som motsvarar en effekt på en watt under en timme. Vid mätning av mängden elenergi används vanligen enheten kilowattimme (kWh), som är 1 000 wattimmar.

Elpriset består av tre delar: elenergi, elöverföringstjänst och skatter. I samband med överföringspriset debiteras elskatt. I samband med överföringspriset och försäljningspriset debiteras också moms. Mer än en tredjedel av den totala elräkningen utgörs av skatter. Elöverföringspriset består av flera komponenter. Överföringsavgiften används till nätunderhåll och investeringar i nytt elnät. I överföringsavgiften ingår även mätning av elförbrukningen. Dessutom innefattar överföringsavgiften ersättning för den riksomfattande nätöverföringen och kostnader för nätförluster.

Exempel på hur elräkningen fördelar sig i en lägenhet med en elförbrukning på cirka 2 000 kWh/år.

Följa ditt energiförbrukning

Via den avgiftsfria Sävel-tjänsten kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning. Sävel Mobile (beta) är planerad för mobil enheter.

Det är bara elkunder som måste registrera sig. De uppgifter som behövs för registreringen finns på den senaste fakturan.

Logga in

Sävel Plus eller Sävel Mobile

Uträtta ärenden direkt på nätet

Via vår online-tjänst kan du uträtta ärenden direkt på nätet.

  • Kontrollera dina avtalsuppgifter och fakturor
  • Ändra dina kontaktuppgifter
  • Bläddra bland elmätarens avläsningsvärden
  • Säg upp ditt avtal

Logga in

Avbrott i eldistribution

Se kända avbrott i eldistribution. 

Gå till kartan

Gör felanmälan eller ring vårt felanmälningsnummer 08001 80808 (kostnadsfritt) för information om störningar i Helsingforsområdet.

Alla felanmälan

Avbrott i fjärrvärme- och fjärrkyladistributionen

Se listan som visar pågående och planerade avbrott i fjärrvärmedistributionen i Helsingfors.

Felanmälningsnummer i Helsingfors 08001 80808 (kostnadsfritt).

El, fjärrvärme och fjärrkyla från Helen

Köp el

Hos oss får du alltid el till ett konkurrenskraftigt pris, god service och mångsidiga kundförmåner. Ta en titt på vårt produktutbud och beställ bekvämt på nätet.

Elnätet

Via elnätet överför vi el från kraftverken till hemmen. Helen Elnät Ab ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt och ekonomiskt uppvärmningssätt. Med en andel på över 90 procent är fjärrvärme det överlägset populäraste uppvärmningssättet i Helsingfors. 

Fjärrkyla

För fastigheterna och användarna är fjärrkyla en bekväm, pålitlig och energieffektiv lösning som ger behagligt inomhusklimat.