Förnybar energi från ditt eget tak med hjälp av solpaneler

El som produceras med egna solpaneler sparar både miljön och pengar. Dra nytta av vår erfarenhet av solenergi och be om en offert på solkraftverkslösningar.

Ta kontakt

Lämpliga paneler för alla tak

Solpanelerna passar på alla slags egnahemshustak oberoende av taktypen. Komponenterna i våra system är anpassade till finländska förhållanden och det finns olika installationssystem för olika taktyper. Vi skräddarsyr alltid solpanelspaketen enligt kundens behov. Du kan få hushållsavdrag för installation av solpaneler.

Vi levererar och installerar solpaneler till största delen av Finland.

Garanterad produktion och livstidsservice

Vi levererar och installerar solpaneler till största delen av Finland, tills vidare med undantag av Lappland och Åland. Vi gör det enkelt för dig att dra nytta av solpaneler och säkerställer att dina solpaneler börjar producera el på förväntat sätt samt följer med dina solpanelers produktion under hela deras livscykel.

Vi ser till att anskaffningen av solpaneler går smidigt ända från kartläggning till installation och ibruktagning. Du får allt du behöver från en och samma pålitliga leverantör som en nyckelfärdig leverans. Solelsystemen är underhållsfria och vi är alltid tillgängliga i alla frågor som gäller ditt system.

Leverans av solpaneler

Helens solkraftverk

Hehku

Ett pålitligt och högklassigt val som hjälper dig att själv producera förnybar el på ett ekologiskt och effektivt sätt. Hehku-solkraftverket består av traditionella gråsvarta p-mono PERC-solpaneler.

Läs mer

Hohde

Ett solkraftverk med avancerad teknik som består av helsvarta HJT-solpaneler av N-typ. Hohde-solkraftverket erbjuder en utmärkt uteffektgaranti, verkningsgrad och effekt, i synnerhet vid höga temperaturer.

Läs mer

Solenergi är en lönsam investering

Tillgången på solenergi är stor i Finland och enligt prognoser kommer solelen att vara en av de förmånligaste formerna av elproduktion under de närmaste åren. Redan nu betalar solelsystemet igen sig under garantitiden, då vi ställer det i förhållande till din elförbrukning. Allt eftersom solelen ökar i popularitet, höjer solpanelerna också värdet på ditt hem.

Helen tillhandahåller också solenergi för företag och husbolag.

 Tre skäl att skaffa solpaneler från Helen

  1. Allt som behövs för att producera solenergi och bli mer självförsörjande får du från en och samma pålitliga aktör, nu och i framtiden.
  2. Med ett eget solkraftverk producerar du el själv ekologiskt och minskar därmed ditt klimatavtryck.
  3. Helen har över hundra års erfarenhet av energibranschen och vår erfarenhet av solenergi är i särklass. Vi har byggt stora solkraftverk i Helsingfors och anslutit Nordens största ellager till ett av dem. Vi erbjuder också våra kunder möjlighet att boka egna solpaneler. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete är kontinuerligt.

Dra full nytta av solpanelerna med Oma Helen

Appen Oma Helen håller dig uppdaterad i alla energiärenden. Den ger dig all nödvändig information om ditt hems elförbrukning och dina solpanelers produktion i en och samma översiktsvy. Med hjälp av appen kan du till exempel koncentrera förbrukningen till de tider då dina solpaneler producerar mest el.

Bekanta dig med Oma Helen

Tjänsten finns i din kommun.

Tjänsten är tyvärr inte tillgänglig i din kommun

Kontaktuppgifter

Allmän kundtjänst för solsystem
aurinkoenergia@helen.fi
09 617 8065 (vardagar 8–16)

Ofta ställda frågor om solpaneler

Val av panelpaket

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

I södra Finland är årsutbytet från ett solelsystem på 1 100 Wp och 30–45 graders lutning cirka 900 kWh. I de södra delarna av Finland ligger årsutbytet på samma nivå som i Nordtyskland.

Årlig solinstrålning (klicka för att öppna bild)

Wp står för systemets toppeffekt i watt och kWp i kilowatt.

Med solpanelerna följer en växelriktare som omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström, så att den kan användas och matas ut på elnätet. På växelriktaren kan du se hur mycket el som producerats.

Vid solelsynen dimensionerar vi systemet utifrån ditt behov. Ett solelsystem är optimalt när all energi som produceras kan utnyttjas av den fastighet där systemet är installerat, och därför lönar det sig att dimensionera systemet på basis av den normala förbrukningen i respektive fastighet. Till exempel i semestertider kan förbrukningen vara mindre än produktionen och då uppstår ett överskott som kan matas ut på nätet. Därför lönar det sig att avtala om försäljning av överskottselen till oss.

I ett trefassystem är elförbrukningen lättare att fördela än i ett enfassystem. Ett trefassystem fungerar på samma sätt som elnätet och till skillnad från ett enfassystem behövs inga modifieringar i elcentralen för att fördela lasten. Med ett enfassystem måste man välja på vilken fas i elcentralen produktionen matas ut.

Anskaffning av solelsystem

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Vid en solelsyn planerar man ett optimalt solelsystem för kunden och ger en preciserad offert på installationsarbetet och anläggningen jämte installationstillbehör.

När du köper ett solelpaket kan du dra av installationsarbetets andel i beskattningen. År 2022 kan du få maximalt 2 250 euro i hushållsavdrag. På vår räkning har vi färdigt specificerat den del som berättigar till hushållsavdrag. Av totalpriset för ett solelsystem får du i beskattningen dra av 50 procent för installationsarbetets andel. Självrisken är hundra euro. Läs mer på www.skatt.fi.

I allmänhet behövs inget separat åtgärdstillstånd, när panelerna monteras plant mot taket och det inte är fråga om en skyddad byggnad. Praxis är inte ännu enhetlig i alla kommuner och därför ska du kontakta byggnadstillsynen i din egen kommun innan du beställer ett solelsystem.

Eget solkraftverk - drift och energiutbyte

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

En solcell behöver inte direkt solljus för att fungera, eftersom den producerar el även mulna dagar. På natten produceras ingen solenergi och då tas elen från elnätet. Den bästa nyttan och största besparingen får man om elen förbrukas i samma stund som solpanelerna producerar den.

Det är alltid bäst att placera solpanelerna så att de inte hamnar i skugga. Träd och konstruktioner som skuggar panelerna försämrar energiutbytet. Det lönar sig bättre att bygga ett solelsystem med mindre nominell effekt än ett större system som delvis hamnar i skugga.

Solpaneler är praktiskt taget underhållsfria och behöver ingen särskild rengöring. Pollen sköljs bort av regn.

Om solelsystemet producerar mer el än fastigheten förbrukar matas överskottet ut på elnätet. För överskottselen betalar Helen den nordiska elbörsens (Nord Pool Spot) timpris för prisområde Finland. Teckna avtal om försäljning genom att skicka e-post till pientuotanto@helen.fi.

Anslutning till nätet

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Våra solelsystem är nätanslutna 230 V system där överskottselen inte lagras i batterier utan matas ut på elnätet. Därför måste huset vara anslutet till elnätet.

Tyvärr kan ett nätanslutet solelsystem inte användas som reservkraft, eftersom solelsystemet stängs av automatiskt vid fel i elnätet. Detta är nödvändigt för reparatörernas säkerhet.

För mer information