Solpaneler till ditt hem

El som du producerar med egna solpaneler är förnybar, gratis och ren energi. Tack vare våra långa sommardagar är produktionen av solkraft lika effektiv i Finland som i norra Tyskland och Danmark.

Ta kontakt

Förnybar energi från ditt eget tak med hjälp av solpaneler

Lämpliga paneler för alla tak

Solpaneler lämpar sig för både enfamiljshus, radhus och flervåningshus oavsett taktyp. Komponenterna i våra system är utvalda för finska förhållanden och fastsättningssystemen är anpassade för olika typer av tak. Vi skräddarsyr alltid solpanelspaketen efter kundens behov.

Självförsörjning med ny teknik

Solpaneler gör dig mer självförsörjande med hjälp av ren elproduktion. Den nya teknik vi erbjuder, till exempel ellager och styrtjänster, ger möjlighet att utveckla och bygga ut systemen i framtiden.

Solenergi är en lönsam investering

Solkraft förutspås bli en av de förmånligaste elproduktionsformerna inom de närmaste åren. Redan nu tjänar ett solkraftssystem in sig under garantitiden, när vi dimensionerar det enligt din faktiska elförbrukning. Det ökade intresset för solkraft gör att solpanelerna också höjer din bostads värde på bostadsmarknaden.

 Fem skäl att skaffa solpaneler från Helen

  1. Allt som behövs för att producera solenergi och bli mer självförsörjande får du från en och samma pålitliga aktör, nu och i framtiden.
  2. Vi dimensionerar din sollösning efter just ditt behov, på basis av uppgifterna om din förbrukning. Vi erbjuder möjlighet att bekvämt utvidga systemet med ett ellager eller en laddstation för elbil i framtiden.
  3. För att säkerställa att komponenterna i systemet håller hög kvalitet och att servicen löper smidigt har vi valt ut de bästa solpanelsleverantörerna för dig.
  4. Du har tillgång till våra experters stöd under solkraftssystemets hela livscykel.
  5. Vi har över hundra års erfarenhet av energibranschen och vår erfarenhet av solenergi är i särklass. Vi har byggt två stora solkraftverk i Helsingfors, anslutit Nordens största ellager till ett av dem och lanserat tjänsten Boka en egen solpanel. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete är kontinuerligt.

VAL AV PANELPAKET

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

I södra Finland är årsutbytet från ett solelsystem på 1 100 Wp och 30–45 graders lutning cirka 900 kWh. I de södra delarna av Finland ligger årsutbytet på samma nivå som i Nordtyskland.

Årlig solinstrålning (klicka för att öppna bild)

Wp står för systemets toppeffekt i watt och kWp i kilowatt.

Med solpanelerna följer en växelriktare som omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström, så att den kan användas och matas ut på elnätet. På växelriktaren kan du se hur mycket el som producerats.

Vid solelsynen dimensionerar vi systemet utifrån ditt behov. Ett solelsystem är optimalt när all energi som produceras kan utnyttjas av den fastighet där systemet är installerat, och därför lönar det sig att dimensionera systemet på basis av den normala förbrukningen i respektive fastighet. Till exempel i semestertider kan förbrukningen vara mindre än produktionen och då uppstår ett överskott som kan matas ut på nätet. Därför lönar det sig att avtala om försäljning av överskottselen till oss.

I ett trefassystem är elförbrukningen lättare att fördela än i ett enfassystem. Ett trefassystem fungerar på samma sätt som elnätet och till skillnad från ett enfassystem behövs inga modifieringar i elcentralen för att fördela lasten. Med ett enfassystem måste man välja på vilken fas i elcentralen produktionen matas ut.

ANSKAFFNING AV SOLELSYSTEM

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Vid en solelsyn planerar man ett optimalt solelsystem för kunden och ger en preciserad offert på installationsarbetet och anläggningen jämte installationstillbehör.

När du köper ett solelpaket kan du dra av installationsarbetets andel i beskattningen. År 2018 kan du få maximalt 2 400 euro i hushållsavdrag. På vår räkning har vi färdigt specificerat den del som berättigar till hushållsavdrag. Av totalpriset för ett solelsystem får du i beskattningen dra av 50 procent för installationsarbetets andel. Självrisken är hundra euro. Läs mer på www.skatt.fi.

I allmänhet behövs inget separat åtgärdstillstånd, när panelerna monteras plant mot taket och det inte är fråga om en skyddad byggnad. Praxis är inte ännu enhetlig i alla kommuner och därför ska du kontakta byggnadstillsynen i din egen kommun innan du beställer ett solelsystem.

EGET SOLKRAFTVERK – DRIFT OCH ENERGIUTBYTE

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

En solcell behöver inte direkt solljus för att fungera, eftersom den producerar el även mulna dagar. På natten produceras ingen solenergi och då tas elen från elnätet. Den bästa nyttan och största besparingen får man om elen förbrukas i samma stund som solpanelerna producerar den.

Det är alltid bäst att placera solpanelerna så att de inte hamnar i skugga. Träd och konstruktioner som skuggar panelerna försämrar energiutbytet. Det lönar sig bättre att bygga ett solelsystem med mindre nominell effekt än ett större system som delvis hamnar i skugga.

Solpaneler är praktiskt taget underhållsfria och behöver ingen särskild rengöring. Pollen sköljs bort av regn.

Om solelsystemet producerar mer el än fastigheten förbrukar matas överskottet ut på elnätet. För överskottselen betalar Helen den nordiska elbörsens (Nord Pool Spot) timpris för prisområde Finland. Teckna avtal om försäljning genom att skicka e-post till pientuotanto@helen.fi.

ANSLUTNING TILL NÄTET

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Våra solelsystem är nätanslutna 230 V system där överskottselen inte lagras i batterier utan matas ut på elnätet. Därför måste huset vara anslutet till elnätet.

Tyvärr kan ett nätanslutet solelsystem inte användas som reservkraft, eftersom solelsystemet stängs av automatiskt vid fel i elnätet. Detta är nödvändigt för reparatörernas säkerhet.

För mer information


Leverans av paketen

Hos oss får du hjälp med att köpa ett eget solelsystem samt ett panelpaket som passar dina behov jämte installation.


Försäljning av överskottet

Teckna avtal med oss om försäljning av överskottselen.

Dela: