Kylning för företag

Pålitlig och klimatneutral kyla till fastigheter av alla storlekar i Helsingfors.

Ta kontakt

Klimatneutral kyla till företag

Kyla är en bekymmersfri och funktionssäker kyllösning som möjliggör behagligt jämn temperatur i fastigheter av alla storlekar. Vår kyla är energieffektiv och klimatneutral och kan fås till alla fjärrvärmda fastigheter i Helsingfors. Kyla förbättrar trivseln för b

Fördelarna med kylning

Kyla ger behaglig temperatur i er fastighet året om, vilket förbättrar trivseln för både personalen och kunderna. Jämna förhållanden förlänger lokalernas livslängd och höjer er fastighets värde. Vi installerar kyllösningarna bekvämt och ser till att kylan fungerar stabilt dygnet runt.

En kyld fastighet möjliggör ett ännu effektivare energisystem än tidigare, eftersom spillvärmen från fastigheten utnyttjas som klimatneutral fjärrvärme för uppvärmning av Helsingfors.åde personalen och kunderna och höjer er fastighets värde.

Helens kyllösningar

Fjärrkyla

Fjärrkyla är en omärklig och tyst kyllösning som möjliggör behaglig temperatur i fastigheter i Helsingfors innerstad på ett klimatneutralt och underhållsfritt sätt. 

Fastighetskyla

Klimatneutral och underhållsfri Fastighetskyla möjliggör behaglig temperatur i fastigheter i Helsingfors utanför innerstaden.

Varför Helen?

miksi-helenilta-1_365x212px.jpg

Underhållsfri och driftsäker kyla är ett bekymmersfritt alternativ​

Vi ansvarar för produktionen av kyla och ser till att den fungerar dygnet runt.

miksi-helenilta-3_365x212px.jpg

Kyllösningar för fastigheter av alla slag​

I vårt sortiment finns en lämplig kyllösning för fastigheter av alla slag, från nya till gamla. Våra lösningar lämpar sig också för processer som kräver kontinuerlig kylning.

miksi-helenilta-2_365x212px.jpg

Klimatneutral kyla stöder din väg mot klimatmålen

Vår kylas miljövänlighet grundar sig på klimatneutral produktion samt effektivt utnyttjande av energiflöden för klimatneutral fjärrvärme.

Var du intresserad? Ta kontakt!

Kontakta oss så ger vi dig ett erbjudande på bästa möjliga kylningsystem för ditt företag.

Ta kontakt