Kylning för företag

När det är bitande kallt ute eller när solen gasar uppskattar såväl kunder som personal ett behagligt inomhusklimat. Helen erbjuder sina kunder hållbart producerad kylning i hela Helsingfors.

Ta kontakt

Svala kontorslokaler

Bolagets viktigaste tillgång är dess egen personal. Dagens moderna arbetsmiljöer har ett behagligt inomhusklimat, oavsett hur kallt eller varmt det är utomhus. Svala kundutrymmen sommartid bidrar dessutom till en positiv kundupplevelse. Modern fastighetskylning är också en investering i framtiden, eftersom den höjer fastighetens värde och hjälper företaget att ligga steget före alla andra. Enligt en utredning som Helen och Meteorologiska institutet gjort växer kylbehovet med cirka 35 procent till år 2050.  

Experter inom byggbranschen ser fjärrkyla som den primära lösningen på fastighetskylning. Fjärrkyla är driftsäkert, lättskött och bekymmersfritt, ekologiskt och lätt att passa in i stadsbilden.

Säker kylning för företag  

Helsingfors har det tredje största och det snabbast växande fjärrkylsystemet i Europa. Affärsfastigheter, datacenter och butiker, liksom tusentals bostäder, är anslutna till systemet.  Helens fjärrkylsystem har belönats internationellt (t.ex. Global District Energy Climate Awards).  

Vi utnyttjar energiflöden i kylproduktionen som annars skulle vara outnyttjade. På vintern använder vi kallt havsvatten, och på sommaren är Katri Valas värmepumpsanläggning hjärtat i hela vårt energisystem.

Kontakta oss

t. ex. +358501234567