Teckna elavtal

Rekommendationer till dig

Kiinteähintainen Perussähkö 24 mån

Fast Tidsbunden Kombination
 • Elavtal för 24 månader.
 • Elen är baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland.
 • Priserna inkluderar moms 24 %. 
8,52 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/månad

Helen Smartel (24 mån)

Varierar Tidsbunden Kombination
 • Stabilitet och flexibilitet i ditt elavtal genom att styra förbrukningen.
 • Ett tidsbundet tvåårigt elavtal
 • Priserna inkluderar moms 24 %. 
7,70 c/kWh
+/- förbrukningsinverkan
Grundavgift 3,99 €/månad

Bas el

Favorit
Varierar Tills vidare Kombination
 • Tillsvidareavtal
 • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland
 • Priserna inkluderar moms 24 %.
19,12 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/månad

Börspris el

Varierar Tills vidare Kombination
 • Energipriset bestäms timme för timme på basis av elmarknadspriset.
 • Priserna inkluderar moms 24 %.
 • År 2022 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 18,81 c/kWh (inkl. moms, ej marginal).
Spotpris +
0,38 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/månad

Miljöel

Varierar Tills vidare Förnybar
 • Tillsvidareavtal
 • Ett enkelt och grönt val, elens ursprung är ursprungsgaranterat.
 • Priserna inkluderar moms 24 %.
20,00 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/månad

Marknadspris el

Varierar Tills vidare Kombination
 • Priset i ett Marknadsprisel-avtal justeras en gång i månaden. Priset i avtalet är alltså hela tiden konkurrenskraftigt.
 • Priserna inkluderar moms 24 %.
 • Se hur priset bildas
7,46 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/månad

Kiinteähintainen Perussähkö 12 mån

Fast Tidsbunden Kombination
 • Elavtal för 12 månader.
 • Elen är baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland.
 • Priserna inkluderar moms 24 %.
8,56 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/månad

Helen Smartel (12 mån)

Varierar Tidsbunden Kombination
 • Stabilitet och flexibilitet i ditt elavtal genom att styra förbrukningen.
 • Ett tidsbundet ettårigt elavtal
 • Priserna inkluderar moms 24 %. 
7,74 c/kWh
+/- förbrukningsinverkan
Grundavgift 3,99 €/månad

Att köpa el är enkelt

Välj avtal

Jämför elavtalen och välj det alternativ som passar dig bäst.

Berika ditt avtal med tilläggstjänster

Du kan välja bland flera olika tjänster som ger mervärde och som du kan lägga till ditt elavtal om du så vill.

Kolla uppgifterna om ditt avtal

Kolla innan du skickar beställningen att de beställningsuppgifter du har skrivit in är korrekta och att du har lagt till de elavtals- och tilläggstjänstprodukter som du vill ha.

Klappat och klart

Din elavtalsbeställning är klar! Du får en beställningsbekräftelse via e-post och avtalet träder i kraft i enlighet med avtalsvillkoren.

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.