Teckna elavtal

Rekommendationer till dig

Börspris el

Varierar Tills vidare Kombination
  • Prisen inkluderar 10 % moms. Energipriset bestäms timme för timme på basis av elmarknadspriset.
  • År 2021 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 8,97 c/kWh och från januari till oktober 2022 17,43 c/kWh (inkl. moms, ej marginal).
Spotpris +
0,34 c/kWh
Grundavgift 3,49 €/månad
Varierar Tills vidare Kombination

Kiinteähintainen Perussähkö 12 mån

Fast Tidsbunden Kombination
  • Elavtal för 12 månader.
  • Elen är baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland.
  • Priset inkluderar moms 24 %. Under tiden 1.12.22-30.4.2023 är momsen på el 10 %. Vi beaktar automatiskt den sänkta momsprocenten i räkningen.
43,18 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/månad
Fast Tidsbunden Kombination

Att köpa el är enkelt

Välj avtal

Jämför elavtalen och välj det alternativ som passar dig bäst.

Berika ditt avtal med tilläggstjänster

Du kan välja bland flera olika tjänster som ger mervärde och som du kan lägga till ditt elavtal om du så vill.

Kolla uppgifterna om ditt avtal

Kolla innan du skickar beställningen att de beställningsuppgifter du har skrivit in är korrekta och att du har lagt till de elavtals- och tilläggstjänstprodukter som du vill ha.

Klappat och klart

Din elavtalsbeställning är klar! Du får en beställningsbekräftelse via e-post och avtalet träder i kraft i enlighet med avtalsvillkoren.

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Ett år Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 12 månader, även när elmarknadspriset varierar.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.