Elprodukter och priser

Pålitlig och ansvarsfull service
Hög kundnöjdhet
Alltid låga priser

För mer information


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.