Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme är en långsiktig och stabil investering för företaget. Vi är hela tiden med och ser till att allt fungerar som det ska.

Ta kontakt

Fjärrvärmetjänster för många situationer

Överlägsen värmelösning

 • Leveranssäkerhet i toppklass
 • Bekväm och pålitlig värmelösning
 • Vi utnyttjar spillenergi effektivt vid uppvärmning genom vårt unika och prisbelönta energisystem


Välj förnybar fjärrvärme

 • Ekovärme Bio är den bästa värmeenergin i Helsingfors med tanke på miljön
 • Med Ekovärme Bio minskar du konkret fastighetens klimatavtryck och främjar lokal och förnybar energiproduktion.


Vi tar hand om underhållet och ser till att du har tillgång till värme

 • Vi förhandsgranskar installationsplanerna och installationen av fjärrvärmeutrustningen.
 • Vi kvalitetskontrollerar utrustningen i samband med anslutningen eller vid byte av fjärrvärmeutrustning.
 • Vi kollar utrustningens skick i samband med våra egna underhållsarbeten och med hjälp av fjärravläsningen samt erbjuder hjälp vid behov.
 • Vi ger råd vid eventuella tekniska problem.
 • Vi ställer vår expertis till förfogande vid ändrings- och reparationssituationer. Det lönar sig att förbättra energieffektiviteten i samband med reparationer.


Många användningsändamål

 • Håller gårdsplanerna och gång- och körvägarna fria från is och snö på vintern
 • Torkar energieffektivt upp våtutrymmen
 • Värmer jämnt och ekonomiskt under byggtiden


Europas bästa fjärrvärmekunnande

Vi har över hundra års erfarenhet inom energibranschen och över 1 000 proffs står direkt eller indirekt till ditt förfogande. Vi har också ett stort nät av kunniga samarbetspartner. Tillsammans är vi ledande inom fjärrvärme och fjärrkyla i Europa.


Mångsidig energipartner

 • Välj Helen till ditt företags energipartner – tillsammans tar vi fram de bästa energilösningarna för ditt företag
 • Som vår partner kan du sköta allt som gäller värme, kyla och el på en gång
 • I vårt sortiment hittar du också nya energilösningar, till exempel solkraftverk, ellager och laddstationer för elbilar

En lämplig värmelösning för ditt företags behov

Fjärrvärme är en överlägsen, bekymmersfri och energieffektiv värmelösning även för mer krävande kontors- och affärsfastigheter.

Vi erbjuder också förnybar fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor.

Vår fjärrvärme har prisbelönats flera gånger om också ute i världen. Vi betjänar våra kunder med lång erfarenhet av energibranschen och erbjuder alltid de effektivaste lösningarna. Förutom modern teknik är det våra kunniga experter som har den viktigaste rollen, samt vårt omfattande nätverk av samarbetspartners med vars hjälp vi ser till att fjärrvärmen levereras smidigt till våra kunders fastigheter.

Kontakta oss

Energilösningar efter kundens önskemål

Som energipartner tar vi fram de lämpligaste lösningarna för ert företags alla energibehov. Vi tar hand om både uppvärmning, el och kylning.

I vår service ingår konsultation med Helens proffs samt budgetvärden, så det lönar sig att kontakta oss redan i projektfasen. På det sättet kan vi säkerställa tillgången till fjärrvärme och att utförandet är optimalt för fastigheten. När planerna är i sin ordning skickar vi avtalet för undertecknande.

Vi svarar gärna på alla frågor som gäller uppvärmning av fastigheten.

Kontakta oss

Stöd och förståelse vid planeringen

Fjärrvärme är den ekologiskt klokaste lösningen i tätbebyggda bostadsområden. Genom att satsa på planeringen i projektfasen spar vi pengar för kunden och undviker överraskningar i tidsschemat.

Konsultera oss gärna redan i projekt- eller bygglovsfasen angående planerna och fjärrvärmerummets placering.

Värmeproffs till din hjälp

Vi säkerställer anslutningspunkten för fjärrvärme och dimensioneringen av utrustningen genom att kontrollera alla planer i förväg. Från oss får du också ett kartutdrag.

Vi tillämpar de allmänna branschföreskrifterna och anvisningarna och erbjuder exempel på kopplingar. Skicka uppgifter om fastigheten samt ritningar till oss via dokumentuppladdningstjänsten (på finska).

Kom med i vårt proffsnätverk

Som en del av vår kvalitetskontroll kontrollerar vi entreprenörens installationsplan och granskar utrustningen innan den tas i bruk. Skicka behövliga ritningar till oss via dokumentuppladdningstjänsten (på finska).

Entreprenader i vårt fjärrvärmenät får endast utföras med nödvändiga tillstånd. Kom med i Helens proffsnätverk och börja utföra entreprenader i Helsingfors.

Ta kontakt med våra säljare