Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme är en bekymmersfri uppvärmningsmetod som värmer ditt fastighets utrymmen och varmvatten. Uppvärmningen förblir konstant oavsett utomhustemperaturen, och varmt vatten finns alltid tillgängligt enligt fastighetens behov.

Ta kontakt

Fjärrvärmen kommer att förnyas år 2024

Vi kommer att förnya fjärrvärme-produkterna för våra konsument-, bostadsrätts- och företagskunder i början av nästa år. Bekanta dig med de viktigaste förändringarna.
Läs mer

Helenin työntekijöitä tuotantolaitoksessa

En pålitlig uppvärmningslösning för fastigheter i Helsingfors

Fjärrvärme passar för alla typer av fastigheter som ligger längs fjärrvärmenätet i Helsingfors. Fjärrvärme värmer fastigheten och dess varmvatten och ger värme i alla väderförhållanden. Fjärrvärme produceras decentraliserat från olika källor där det är mest energieffektivt och kostnadseffektivt. Tack vare fjärrvärmenätets flexibla infrastruktur kan olika värmekällor integreras sömlöst. Fjärrvärme fungerar sömlöst med andra uppvärmningsmetoder och energieffektivitetslösningar. Fjärrvärme produktionen kommer att vara koldioxidneutral till år 2030.

Helsingin Kalasataman tornitalot

Fördelarna med fjärrvärme

Våra fjärrvärme kunder njuter av förstklassig energidistributions tillförlitlighet. Vi säkerställer tillgängligheten av värme även under de kallaste vinterdagarna.​

Fjärrvärmenätet fungerar som en energiplattform där olika värmekällor kan integreras. Som fjärrvärme kund drar du nytta av kostnadseffektiva energikällor såsom återvinning av spillvärme, värmelagring och flexibla lösningar.​

Vi erbjuder vår expertis i förändrings- och reparations situationer. Vi övervakar också utrustningens skick genom våra underhållsaktiviteter och fjärravläsning.

Fjärrvärmeprodukter

Månadsvärme Fastighet

När den nuvarande fjärrvärme produkten förnyas 1.1.2024 kommer bostadsbolag och företagskunder kommer att ha sin egen produkt, Månadsvärme Fastighet. Det är nu enklare att följa uppvärmningskostnaderna eftersom priset för Månadsvärme Fastighet faktureras månadsvis. Priset består av en fast grundavgift som fastställs utifrån förbrukningsdata för de senaste tre åren och en energiavgift som uppdateras i januari och juli för ett år i taget.

Ekovärme Cirkulär

Genom att uppdatera uppvärmningen till Ekovärme Cirkulär minskar du konkret ditt klimatavtryck och bidrar till att främja lokal och CO2-fri energiproduktion. ​

Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme och spillvärme.

Ekovärme Bio

Genom att uppdatera fastighetens uppvärmning till Ekovärme Bio minskar du konkret fastighetens klimatavtryck och främjar lokal och förnybar energiproduktion.

Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme.

Fjärrvärmens priser

Bekanta dig med de aktuella priserna för fjärrvärme.

Läs mer

Yritys Helen betjänar dygnet runt

Yritys Helen ger en helhetsbild av din energianvändning, där du hittar dina avtal och räkningar och enkelt sköter ärenden som rör energi. Du kan övervaka energiförbrukningsdata med upp till timmesvis noggrannhet.

Logga in

Information för kunder

Vi betjänar ditt företag i alla frågor som rör fjärrvärme. Ta del av våra tjänster och kontakta oss.

Läs mer