Vår verksamhet övervakas och utvecklas av en styrelse med nio medlemmar. 

Styrelsens medlemmar

Pekka Majuri Medlem i direktionen Skicka e-post
Jouko Sillanpää Medlem i direktionen Skicka e-post
Mikko Koikkalainen Medlem i direktionen Skicka e-post
Marcus Rantala Medlem i direktionen, stadsstyrelsens medlem Skicka e-post
Timo Aaltonen Direktör, Produktion och Egendom
Anu-Elina Hintsa Direktör, Försäljning och Kundservice

Stadsfullmäktiges
suppleantmedlemmar

Skicka ett mail genom att klicka på namnet.

Sonja Jäntti (kok) 
Tony Lemström (kok)
Veli-Matti Kallislahti (kok)
Teemu Meronen (vihr)
Ernesto Hartikainen (vihr)
Milla Talja (vihr)
Päivi Varjoniemi (sdp)
Arto Helenius (sdp)
Marjatta Vasara (vas)

Stadsstyrelsens
suppleantmedlem

Björn Månsson (rkp)

Dela: