PERSONALEN ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS

Fram till bolagiseringen följde vi Helsingfors stads personalpolitik i vår verksamhet. Redan 2014 började vi arbeta på Helens första egna personalpolitik, som enligt planerna ska bli färdig under 2015.

Vi fortsätter med vår ansvarsfulla verksamhet i enlighet med stadens riktlinjer för personalen och slår fortsättningsvis vakt om de anställdas välbefinnande och motivation. I och med bolagiseringen får vi behålla det som varit bra och kan komplettera det med nya saker.

Henkilöstö on tärkein voimavara

Personal per funktion 

Helen-koncernen

 %
Chefspositioner 13
Experter 38
Administrativ och
kundservice
arbetsuppgifter
10
Tekniska
arbetsuppgifter
37
Andra
uppgifter
1

Antalet anställda

Helen-koncernen

 MänDamerTotalt
2010 1057 380 1437
2011 1033 386 1419
2012 1007 374 1381
2013 975 366 1341
2014 902 334 1236