Vid rekryteringen är det viktigt för både arbetstagaren och arbetsgivaren att fundera på värderingar. Vilket slags arbete vill jag utföra? Vilket slags arbetstagare vill vi ha? Hur kan våra värderingar mötas? 

Mikä työssä on tärkeintä?

Samtidigt som industrin och affärslivet genomgår en omvälvande strukturomvandling har framför allt de ungas arbetslivsvärderingar förändrats.

Numera är det allt viktigare för ungdomar att arbetet ska kännas betydelsefullt och att de upplever att de kan påverka den enskilda individens och samhällets välfärd. Bidragande orsaker till detta är bl.a. det svåra ekonomiska och politiska läget, klimatförändringen och krympande naturresurser. Det har blivit dags att fundera på vartåt vi ska styra och på arbetets betydelse.

I vilken riktning håller då arbetslivet och affärslivet på att förändras och vilket slags människor behöver vi? Också här på Helen har vi funderat på den här saken. Åtminstone skriver vi under iakttagelsen i bilagan Nyt att experimentell kultur, öppenhet och ett socialt inriktat arbetssätt håller på att öka. Känslan av att arbetet är betydelsefullt ökar när arbetstagaren får delta i arbetets kärna: utveckla, förnya och påverka.

VI ÄR REDAN ALLT DETTA, VARFÖR ÄR DET INTE ALLMÄNT KÄNT?

I vårt eget tycke är vi förstås redan allt det som enligt undersökningarna intresserar ungdomar.

  • Vi jobbar i den ytterst intressanta energibranschen som hela tiden utvecklas och där man just nu gör saker som har stor betydelse för hela mänsklighetens framtid.
  • Vi är ett finländskt high tech-företag som hela Finland kan vara stolt över.
  • Vi är konkret synliga varje dag i form av el och värme, hemma och på gatorna.
  • Vi är närvarande i vanliga människors vardag.

Mikä työssä on tärkeintä?

Ändå är vi i ungdomarnas ögon ingen särskilt sexig arbetsplats. Vad kan vi göra bättre?

Vi måste kommunicera bättre om vart vi är på väg. Vi måste synas och berätta tydligare om vad vi gör. Vi måste låta dem som skapar framtiden komma till tals.

Vår positiva företagskultur är en försäljningstrumf på arbetstagarmarknaden och något vi måste satsa på. Synliga investeringar i forskning och utveckling intresserar unga arbetssökande. Vi inser också att vi har varit väldigt anspråkslösa i att göra reklam för vår arbetsplats. Det här vill vi bli bättre på.

För att förbättra vår arbetsgivarimage samarbetar vi med Universum, som specialiserat sig på just detta. Resultaten och analyserna av dem har varit till stor hjälp för oss.

VI SATSAR PÅ ATT UTVECKLA KOMPETENSEN

Att bredda arbetsuppgifterna och kompetensen är också ett väsentligt led i att stödja våra arbetstagares karriärutveckling. Arbetsrotation är vanligt hos oss och en förklaring till varför vi har långvariga anställningsförhållanden.

Upplevelsen av att arbetet är betydelsefullt är dock en summa av många delfaktorer. Vår princip är att våra experters arbetsbeskrivningar delvis byggs upp utifrån personens egen kompetens. Då formas arbetsuppgiften efter den som utför den. Det är det bästa sättet att föra vårt företag framåt.