MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till 2020 och producera energi kolneutralt år 2050.

Vi minskar koldioxidutsläppen genom att öka användningen av biobränslen i våra kraftverk, bygga sol- och vindkraft, förbättra energieffektiviteten och satsa på smarta energisystem som kan användas för att utnyttja småskalig produktion och spillenergi.

Aurinkovoimala Suvilahdessa