ÖPPENHET OCH SAMVERKAN

För oss innebär bra växelverkan öppen kommunikation och samverkan. Vi vill ha med stadsborna, kunderna och våra partners i arbetet med att skapa en kolneutral framtid.

Vårt mål är att allt starkare engagera våra intressegrupper bl.a. i att arbeta för ökad ansvarsfullhet, definiera kundvärdet och skapa visioner om framtidens energitjänster.

Vuorovaikutus on yhdessä tekemistä