Gymnasieelever föreslog hur unga kan väckas till klimatansvar

Safarilägret för gymnasieelever är ett sätt att sammanföra ungdomar och företag för att hitta lösningar på samhälleliga problem.

Safarilaisia 2014

För Helen har Safari blivit ett fungerande sätt att hitta konkreta lösningar på samhällsansvar – lösningar som skapar ett gemensamt värde för kunderna och det omgivande samhället och som samtidigt profilerar Helen i förhållande till konkurrenterna. Temat för Helens andra Safariläger 6–13.6 var en energismart livsstil.

Samarbetet under veckan präglades av en entusiasm som bara ungdomar kan sprida i företagslivet. Av ungdomarna fick vi bra förslag till hur vi kan inspirera unga helsingforsbor till energismarta lösningar i vardagen.

Idén till Safarilägren där ungdomar får möjlighet att påverka i samhället har tagits fram av Avanto Helsinki och Osuuskunta Torstai. Safarigruppen som bestod av ett tiotal ungdomar inledde sommaren med att fundera på hur Helen kan uppmuntra ungdomar till att leva energismart.

Efter en snabb introduktion i energiproduktionens och energianvändningens grunder spred sig lägerdeltagarna över Helsingfors för att iaktta olika energianvändningssätt i gatubilden. Ungdomarna intervjuade folk och tog bilder. Sedan var det dags att diskutera iakttagelserna och idéerna tillsammans med Helens experter i en workshop där man jobbade entusiastiskt och utan att skygga för djärva idéer.

Safarilaisia työn touhussa

ÄN SEN DÅ? FRÅGAN MÅSTE FÅ SVAR

I slutrapporten lade gymnasieeleverna fram konkreta förslag till hur man kan främja en energismart livsstil. Ungdomarna önskade att kommunikationen skulle ge jämförbar information, sporra och tala till ungdomarna. ”Det går inte att motivera ungdomar att spara energi enbart med ekonomiska argument.

Ungdomar behöver information om vad det betyder för samhället att spara energi. Man måste tala med större tyngd om klimatförändringen”, var ungdomarnas budskap till oss. De påminde oss också om att det är viktigt med ett överraskningsmoment för att budskapet ska gå fram.

Ungdomarna funderade också på hur man kan vara energismart när det gäller mat. De kom på många sätt att motverka matspill. I fråga om energismart trafik såg ungdomarna elcyklar som en inkörsport till eldriven trafik. De kom också med förslag till mobilappar där man enkelt kan se de konkreta effekterna av att leva energismart.

Vid veckans slut var alla eniga om att upplägget var bra. Experterna berömde ungdomarnas förmåga att bilda sig en uppfattning om en komplicerad energihelhet och föreslå påverkningssätt som vi kan utnyttja i dialogen med ungdomarna och med hela stadssamhället.
Ungdomarna ansåg att Helen är ett exceptionellt energibolag där man tittar på energins hela livscykel från produktion till användning.

Safarilaisia työn touhussa

CYKLADE IHOP PENGAR TILL ENERGIOMBYGGNAD

Den 29 mars ordnade deltagarna i Safarilägret ett Earth Hour-jippo på Energitorget, där ungdomar trampade i kapp på elcykel. Som avslutning på cykeljippot donerade Helen 5 000 euro till en energiombyggnad i ungdomsgården Happi. Ungdomarna utförde ombyggnadsarbetet själva.

Dessutom kom lägerdeltagarna med idén att ordna ett skördeevenemang på Energitorget, där våra kunder fick komma med förslag om hur man skulle kunna utveckla cityodlingen och minska matspillet.

Samarbetet med safariungdomarna fortsätter. Safari innebär att skapa innovationer och lösningar tillsammans med ungdomarna. Den relativa konkurrensfördelen kan stå att finna i inkluderande samhällsansvar, som innebär att varje kund- och intressegrupp engageras på sitt eget sätt för att vi tillsammans bl.a. ska uppnå kolneutralitet.