Helsingfors Energi blev Helen vid årsskiftet. Före det var vi kända av de flesta som Helsingfors Energi och en del kallade oss smidigt Helen.

Helen-nimeä tehtiin tutuksi vuoden 2015 alussaVår kundtidning med samma namn hade nämligen skickats ut till hushållen ända sedan 90-talet. Kommunikationsmässigt var situationen minst sagt rörig.

Vi ställde oss försiktigt positiva till en eventuell namnändring. Vi trodde att en förnyelse av varumärket skulle föra med sig många möjligheter. Helen skulle vara ett steg från det lokala mot en mer internationell och kommersiell aktör.

Å andra sidan var vi medvetna om att det fanns mycket som var bra med Helsingfors Energi. Namnet var välkänt och hade gott anseende särskilt i huvudstadsregionen och förknippades med många positiva saker som pålitlighet, trygghet, omedelbarhet och god service.

Beslutet om namnbytet låg dock inte i våra egna händer utan fattades i stadsfullmäktige sommaren 2014 i samband med beslutet om bolagisering av affärsverket. Orsaken till bolagiseringen var den förnyade kommunallagen, som förutsatte att affärsverk som skött en uppgift i ett konkurrensläge på marknaden omvandlas till bolagsform.

Efter beslutet högg vi i med jobbet. Vi hade ett halvt år på oss. Förändringen krävde massor av förberedelser och internt arbete, projekt och delprojekt, beslut, samordning och kaffe.

MOT VÅREN MED ÖKAD BEGRIPLIGHET

En namnändring innebär en risk för affärsverksamheten. Framför allt i energibranschen är det en förutsättning för framgång att man är en känd aktör och därmed pålitlig. Vi måste alltså låta höra talas om oss.

Under våren för vi en synlig kampanj med det färska budskapet: Vi erbjuder världens bästa stadsenergi.

Kärnan i budskapet är att vi producerar el, värme och kyla ytterst effektivt i samma process. Saken är inte ny, men vi vill kommunicera om den på ett ännu mer begripligt sätt.

Vad betyder då världens bästa stadsenergi?

Helen-liput liehuivat vuoden 2015 alussaEffektiv. Energieffektiv produktion och energisparande är de effektivaste sätten att motverka klimatförändringen. Kraftvärmeproduktion minimerar de hälsoskadliga utsläppen, energiproduktionens andel i luftkvaliteten i Helsingfors är bara några få procent.

Solenergi. Med hjälp av fjärrkyla utnyttjar vi bl.a. värmen från fastigheter som värmts upp av solen och förädlar den till fjärrvärme. Vi bygger också solkraftverk där våra kunder kan boka en egen solpanel och få tillgång till energin från den. Vi säljer också solelsystem.

Smart. Alla våra kunder har fjärravläsning så att de kan hålla koll på sin energiförbrukning nästan i realtid. I framtiden ger det smarta elnätet också möjlighet till flexibel elefterfrågan och till att fungera som störningsreserv.

Lagringsbar. I framtiden förbättras möjligheterna att lagra energi, när produktionen av väderberoende energi ökar. Redan nu lagrar vi stora mängder värme och kyla. I Fiskehamnen testar vi också storskalig lagring av el.

Prisbelönt. Våra energilösningar uppskattas ute i världen. Vi har vunnit flera internationella energipris, bl.a. det prestigefyllda miljöpriset District Energy Climate Award i klassen för stora system.

Förändringar innebär möjligheter, och det här är en särskilt fin sådan. Vi har chansen att göra Helen ännu mer känt än Helsingfors Energi var. Utan risktagning går det inte, men det krävs inte heller någon magi. Vår uppgift är ju bara att få uppfattningen om Helen att motsvara verkligheten.