Elavtalsväljare

Elavtalsväljaren ger dig det mest lämpliga avtalsalternativeten baserat på dina svar.

Vilken typ av hus söker du elavtal för?

Boende- och uppvärmningsform påverkar i hög grad valet av det mest lämpliga elavtalet.

Läs mer

Är produktionsmetoden för el viktig för dig?

Vill du ha miljövänligt producerad el?

Hur ställer du dig till att övervaka elpriset?

Är du villig att övervaka elpriset på timbasis, månadsbasis eller vill du inte övervaka prisförändringar alls?

Läs mer

Har du möjlighet och intresse att schemalägga din elanvändning under de billigare timmarna på elbörsen?

Schemaläggning inkluderar till exempel uppvärmning av en elbastu, laddning av en elbil samt användning av golvvärme, elvärme eller varmvattenberedare under de billigare timmarna på elbörsen.

Hur ställer du dig till elprisets variationer?

Har ditt hushåll utrymme för att elräkningen kan vara högre vissa månader än andra, eller vill du att räkningen ska vara så jämn som möjligt varje månad?

För mer information